Anunț Euro Protector

Asociaţia EUROPROTECTOR  a desfăşurat, în perioada 1 decembrie 2010 – 1 septembrie 2011, proiectul „Sănătatea tinerilor – standarde europene/ realităţi româneşti” finanţat de Comisia Europeana prin programul Tineret în acţiune , Acţiunea 5 – Cooperarea europeană în domeniul tineretului , Sub-Acţiunea 5.1 – Reuniuni ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret.
Proiectul implementat în judeţele Dolj, Gorj, Olt si Mehedinţi şi-a propus încurajarea cooperării factorilor de decizie în domeniul tineretului şi sănătăţii, în vederea implicării tinerilor în politica de sănătate la nivel local, regional si naţional.
Activităţile proiectului, (evaluarea nevoilor tinerilor, seminarii, ateliere, sesiuni de informare şi dezbateri) au subliniat faptul că tinerii identifică sănătatea mintală ca fiind, de departe, cel mai important determinant al stării lor de sănătate generală.
În acest context, echipa de proiect a organizat conferinţe în judeţele ţintă, pentru a marca Ziua mondiala a sănătăţii mintale- 10 octombrie şi pentru a prezenta rezultatele proiectului.