Acordarea burselor şcolare rămâne la latitudinea consiliilor locale

Deşi nu există la acest moment o situaţie exactă, multe primării din Gorj vor avea probleme în acest an cu plata burselor pentru elevi ca urmare a lipsei de fonduri. La toate primăriile din Gorj chestionate ni s-a declarat că se fac eforturi ca bursele să fie plătite măcar în cuantumul stabilit în 2009. Doar că bugetele Consiliilor Locale sunt mult mai mici şi ca urmare a acestui fapt sunt şanse mici ca acestea să poată plăti bursele pentru elevi, e adevărat că oricum acestea au un cuantum redus.
Bursele şcolare se acordă elevilor din fonduri alocate de consiliile locale. Legea învăţământului nr 84/1995 prevede că „elevii şi studenţii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de performanţă, de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.” În judeţul nostru nu toate primăriile au alocat încă banii necesari în acest sens şi, din nefericire, unele nu vor avea banii necesari.
Ca o  deosebire de bursele alocate studenţilor, pentru care bugetul este asigurat de Ministerul Educaţiei, la bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar (merit, studiu şi ajutor social)banii provin din bugetele locale, având ca surse de finanţare cotele defalcate din impozitul pe venit, sume de echilibrare primite de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale Consiliilor locale. În privinţa acestor burse, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) are ca sarcină legală instituirea criteriilor de acordare. Pentru a intra în posesia burselor, elevii depun dosarele la şcolile în care studiază, urmând ca după centralizarea şi verificarea legalităţii documentelor şi a solicitărilor, şcolile să trimită datele finale inspectoratelor şcolare judeţene, iar acestea la rândul său, consiliilor locale. Acestea din urmă decid cuantumul burselor în funcţie de bugetul disponibil. La nivelul judeţului Gorj, Primăriile din Târgu-Jiu, Motru, Băleşti ş.a. vor acorda aceste nume după declaraţiile oficialilor.
Prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se derulează programele naţionale Bani de liceu (124.935 beneficiari – 179.906 mii RON), Euro 200 (22.500 beneficiari – 21.000 mii RON), asigurarea rechizitelor şcolare pentru elevii din medii şi familii defavorizate (767.894 beneficiari – 18.182 mii RON), transportul elevilor care fac naveta pe distanţe de până la 50 km (194.000 beneficiari – 80.000 mii RON) şi bursele studenţilor (297.968 beneficiari – 198.196 mii RON).