300 de elevi beneficiari „Euro 200”

Loading

A fost stabilită lista beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 euro, în vederea achiziţionării de calculatoare. Gorjul are 279 de câştigători dintr-un total de 441 de doritori. Venitul brut al celor care au fost admişi nu depăşelte 150 000 lei vechi pe lună, adică o sumă foarte mică.

computer-euro-200La finele săptămânii trecute a fost dată publicităţii LISTA BENEFICIARILOR AJUTORULUI FINANCIAR IN VALOARE DE 200 EURO, ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE CALCULATOARE. Numărul beneficiarilor în judeţul Gorj este de 279, din totalul de 441 de dosare depuse.
Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 14.91 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectaţi conform prevederilor art. 9 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 (3) litera c din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit inspectorului şcolar general Nicolaie Mergea, graficul pentru anul 2009 este următorul: Depunerea contestaţiilor : 03 – 10 iulie 2009; Rezolvarea contestaţiilor : 11 – 27 iulie 2009; Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat – 27 iulie 2009; Eliberarea bonurilor valorice: 13 iulie – 03 august 2009; Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric; Depunerea copiilor după facturi şi procesele verbale de predare-primire: 13 iulie – 08 septembrie 2009; Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi şi după procesele verbale de premire, spre decontare, la Comisia Judeţeană: 13 iulie – 20 septembrie 2009; Afişarea şi actualizarea listei opetatorilor economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite: 30 iunie – 10 octmbrie 2009; Decontarea către agenţii economici: 13 iulie – 10 noiembrie 2009.