Concurs de cercetare istorică pentru elevi și studenți, la ediția a II-a

Societatea de Științe Istorice din România, prin Departamentul de Programe și Proiecte, finalizează în 31 martie 2022 etapa de înscriere, ediția a doua a Concursului Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale”. În cadrul concursului, echipe de elevi și studenți, sub îndrumarea cadrelor didactice, se vor angaja într-o cercetare istorică, finalizată fie prin redactarea unei monografii, fie a unei prezentări multimedia.

Ediția de anul acesta este dedicată patrimoniului cultural mobil. Competiția cuprinde, la alegere, patru secțiuni: „Povești neștiute, povești mai puțin cunoscute. Istoria unui artefact arheologic”, „Memoria fotografică a comunităților locale”, „Memoria documentară a comunităților locale”, „Ecouri”. Povești fascinante despre trecut, culese sub forma unui dialog intergenerațional, vor stimula interesul copiilor și tinerilor pentru istoria locală. Scopul acestui proiect îl constituie implicarea profesorilor de istorie, a elevilor și studenților, în responsabilizarea autorităților locale privind conservarea, promovarea și educația pentru valorile culturale și istorice locale, clasate sau neclasate, constituirea unei arhive digitale a bunurilor de patrimoniu sau cu valoare de patrimoniu la nivelul comunității și a unei hărți de turism cultural.

Din păcate, și în această ediție, concursul se va desfășura în condițiile restrictive impuse de pandemie, de aceea opțiunea noastră a fost pentru realizarea tuturor etapelor proiectului în variantă digitală, sperând ca, acolo unde e posibil, unele activități să se desfășoare și în format față-în-față. Evaluarea portofoliului proiectului va fi realizată de comisii formate din specialiști în problematica patrimoniului cultural.

O astfel de cercetare istorică, inedită pentru participanți, promovează un mod activ de învăţare, dezvoltă abilitatea de a corobora diverse surse de informare, de a organiza și prelucra conținutul riguros selectat. Participanții la concurs vor valoriza astfel potențialul istoric și cultural al comunității de care sunt legați afectiv. Activitățile efective de realizare a portofoliului istoric se vor desfășura în perioada februarie-iunie 2022, urmând apoi premierea și diseminarea proiectului la nivel național.

Concursul Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale”, ediția a doua, este organizat de Societatea de Științe Istorice din România, în parteneriat cu Facultatea de Istorie din cadrul Universității București, Institutul Național al Patrimoniului, revistele „Magazin Istoric” și „Historia”.