190 de ani de controversă legată de revoluția din 1821

Loading

În ziua de 18 mai 2011, s-a desfăşurat  cea de-a XXVI-a ediţie a Simpozionului “Gorjul – vatră de istorie românească”. Anul acesta, manifestarea  s-a dorit un omagiu împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Genericul manifestării a fost  “Tudor Vladimirescu” – istorie şi istoriografie, cu două secţiuni: Tudor Vladimirescu – epoca şi fapta sa şi Tudor Vladimirescu “în ochii” istoriografiei române. Organizatorii au avut în  vedere redimensionarea profilului istoric şi eroic al “Marelui Pandur”, de-a lungul celor 190 de ani “de viaţă”, de la “moartea” sa.

Istoricii gorjeni au dezbătut pe toate feţele controversele istoriografice legate de Tudor Vladimirescu
Istoricii gorjeni au dezbătut pe toate feţele controversele istoriografice legate de Tudor Vladimirescu

Istoricii din Gorj s-au întâlnit cu o săptămână în urmă sub semnul Simpozionului ”Gorjul-vatră de istorie românească”, manifestare ştiinţifică care se desfăşoară de mai bine de un sfert de veac în organizarea Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Gorj.

Tudor Vladimirescu, istorie şi istoriografie
Cea de-a XXVI-a ediţie a simpozionului amintit a fost un adevărat regal înclinat muzei Clio de vreme ce s-au întâlnit în ambianţa Muzeului Judeţean mai multe generaţii de istorici, de la consacraţii Gheorghe Nichifor şi Gheorghe Gorun sau Alexandru doru Şerban, la mai tinerii Alexandru Bratu, Marcela Mrejeru, Mihaela Ioniţă-Niculescu, Cornel Şomâcu, Albinel Firescu, Valentin Pătraşcu,  Andrei Popete-Pătraşcu şi enumerarea ar putea continua. Ca în fiecare an nu au lipsit contribuţiile doamnelor profesoare, cu doctorat în istorie, Dorina Nichifor şi Maria Cochină.
Aşa cum săptămânalul nostru va anunţat în exclusivitate, programul sesiunii de comunicări a fost următorul: ”Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescu – prof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu); ”Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821” – prof. Mihaela Ioniţă-Niculescu (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu); Tudor Vladimirescu şi epoca sa – prof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu); ”Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescu” – prof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu);” Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristă” – prof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu); ”Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor” – prof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj); ”Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-lea” – prof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti), ”Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821” – prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu); ” Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescu” – prof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu”; ” Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu” – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu); ” Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaru” – prof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu); ” Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilor” – prof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj).

Alegeri la SSI Gorj
Filala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi-a ales miercuri, 18 mai 2011, Biroul Executiv Judeţean, această componenţă fiind valabilă până în anul 2015. De reţinut că este vorba de una dintre cele mai puternice organizaţii ale istoricilor din ţară, la acest moment numărând peste 200 de membrii şi simpatizanţi. Aşa cum sublinia şi profesorul Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România,  filiala Gorj a SSIR editează cărţi şi reviste, realizează pagini tematice în diverse publicaţii locale şi realizează două emisiuni, una de radio şi alta de televiziune.
Componenţa noului Birou Executiv al SSIR Gorj este următoarea: prof. dr. Gheorghe Nichifor-preşedinte; prof. Alexandru Bratu-vicepreşedinte; prof. Cornel Şomâcu-secretar general; prof. dr. Gheorghe Gorun-preşedinte Comisie; prof. dr. Dumitru Hortopan-preşedinte Comisie; prof. dr. Maria Cochină-preşedinte Comisie; prof. Andrei Popete-Pătraşcu-trezorier; prof. dr. Dorina Nichifor-membru; prof. Vasile Udroiu-membru; prof. Dorel Şorop-membru; prof. Marcela Mrejeru-membru; prof. Albinel Firescu-membru şi prof. Mircea Croitoru-membru Gisela Năgăra
Mădălina Macrişi

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Fii activ!”, implementat de Asociaţia PRO VERTICAL prin Programul Tineret în Acţiune, cu număr de referinţă RO-12-395-2010-R4, Acţiunea 1.- Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2.- Iniţiative ale Tinerilor