„Să ajutăm lumea verde să rămână verde!”

Loading

Copiii sunt permanent martorii transformărilor din viaţa socială şi din mediul înconjurător.
În toate activităţile din grădiniţă şi din şcoală copilul are posibilitatea să înţeleagă unul din principiile fundamentale ale lumii: tot ce este viu se naşte, trăieşte şi moare. De fapt, la vârsta preşcolară şi şcolară mică se construieşte fundamentul conduitei ecologice, conduită care presupune manifestarea unor comportamente concrete în privinţa gospodăririi naturii, a conservării şi protejării acesteia.
În acest sens, copiii de la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Corneşti, îndrumaţi de institutor Pîrvulescu Simona, împreună cu elevii clasei a IV-a B de la Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu, îndrumaţi de institutor Mazilu Alina Victoria, au plantat în curtea Grădiniţei Nr. 2 Corneşti puieţi de conifere puşi la dispoziţia acestora de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, reprezentată de director adjunct, Juveloiu Elisa şi de câţiva angajaţi ai Agenţiei.
Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul parteneriatului educaţional „Să ajutăm lumea verde să rămână verde!” dintre Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Corneşti, Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj.
Elevii au participat cu plăcere la activitatea desfăşurată manifestând totodată interes pentru participarea în viitor la desfăşurarea altor acţiuni de acest fel.