„Stagiile de practică – investiţie pentru viitor”, formare pentru viaţă

In luna mai, elevii şi profesorii de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu au continuat într-un ritm susţinut activităţile din cadrul proiectului „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, implementat în perioada 01 septembrie 2009- 31 august 2011. Proiectul are o tematică complexă şi se adresează unui număr de 84 elevi ai colegiului nostru, elevi din clasele XI-XII de la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului.

Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu derulează în prezent mai multe proiecte cu finanţare europeană
Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu derulează în prezent mai multe proiecte cu finanţare europeană

Prin activităţile propuse s-a urmărit asigurarea pregătirii tehnice a elevilor care să contribuie la formarea unor deprinderi generale de muncă, utile în activitatea cotidiană cum ar fi: dobândirea unor cunoştinţe necesare pentru soluţionarea unor probleme practice, educarea unor trăsături morale de voinţă şi de caracter, obişnuirea cu un regim  de muncă, descoperirea elevilor capabili de perfomanţă şi a celor mai puţin dotaţi, dinamica formării aptitudinilor.

Activităţi de informare
Ne aflăm deja în luna 21 de proiect şi suntem într-un  vârf de activitate, fiind perioada de finalizare a stagiului de practică pentru clasa a XII-a, precum şi perioada de finalizare a proiectelor realizate de către elevi in cadrul stagiului de practică. Este de fapt un moment de bilanţ şi evaluare a rezultatelor/abilităţilor/competenţelor dobândite de elevi pe parcursul stagiului de practică.  Cu seriozitate, implicare si mult entuziasm elevii au participat la o campanie de conştientizare pe traseul Tg-Jiu- Peştişani- Hobiţa- Tismana- Padeş- Apa Neagră- Valea Mare.
Activitatea a avut ca scop informarea cetăţenilor din mediul rural asupra problematicii mediului înconjurător pentru a-i convinge să se implice în procesul de luare a deciziilor în acest domeniu. Acest lucru s-a realizat prin dezbateri publice, materiale tipărite şi materiale video. Pentru sensibilizarea cetăţenilor, a administraţiei şi a agenţilor economici, au avut loc discuţii cu cetăţenii, cu oficialităţile din zonele vizitate, cu elevi de la şcoli din diferite zone.

„Târgul şcolar de competenţe ecologice”
În data de 25 mai 2010 s-a desfăşurat „Târgul şcolar de competenţe  ecologice ” – Campanie de conştientizare a elevilor privind oportunitatea stagiilor de practică.
Târgul şcolar de competenţe ecologice s-a dorit a fi o activitate de marketing educaţional ce a avut ca scop oferirea de informaţii complexe şi actuale despre oportunităţile de educaţie existente în colegiul nostru şi despre beneficiile aduse elevilor participanţi la proiectul FSE POSDRU „Stagiile de practică-investiţie pentru viitor”, precum şi  realizarea unei campanii complexe adresate elevilor de liceu cu accent asupra posibilităţilor pe care le au în alegerea profesiei în domeniul protecţiei mediului. In cadrul târgului au fost prezentate materiale de informare şi publicitate, produse finale realizate în cadrul proiectului, precum şi portofolii ale elevilor clasei a XII-a, portofolii care demonstrează competenţele dobândite pe parcursul stagiilor de practică. Elevii şi profesori care au răspuns invitaţiei au beneficiat de informaţii utile privind aspecte legate de stagiile de practică, de eficientă sporită în cazul derulării lor în cooperare cu un agent economic sau un alt partener care să pună la dispoziţie spaţii de lucru adecvate şi specialişti bine instruiţi în domeniul de activitate al proiectului.
Am fost bucuroşi însă  avem ca oaspeţi elevi şi  cadre didactice de la licee şi şcoli generale din oraş, dar şi din judeţ.
Tot în luna mai, mai exact în data de 19 mai 2011, au avut loc şi două concursuri tematice:
„Viaţă sănătoasă într –un mediu sănătos” adresat elevilor clasei a XI–a si „ Apa de calitate pentru locuitorii satelor” adresat elevilor clasei a XII–a.
Concursurile au avut ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar, precum şi fair- playul competiţional şi s-a adresat elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniul  protecţiei mediului, având un puternic caracter interdisciplinar.
De asemenea, în data de 27 mai 2011 a avut loc un concurs de proiecte. Concursul a constat în evaluarea proiectelor cu tematică din domeniul protecţiei mediului, proiecte realizate pe grupe de elevi, în cadrul stagiului de practică.  Realizarea proiectelor de cercetare şi documentare ştiinţifică a reprezentat o activitate care favorizează o evaluare formativă, continuă, stimulează interesul elevilor pentru anumite domenii sau aspecte ale cunoaşterii, leagă teoria de practică şi de viaţa de fiecare zi.
Prof. Codruţa Bâzocu