„Învăţăm Împreună”, Proiect POSDRU la Şcoala „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu

Loading

Acest proiect a fost lansat în noiembrie 2010. Proiectul cu titlu strategic  POSDRU 27759 ”Învăţăm împreună”, al cărui beneficiar  este ISJ Gorj, în parteneriat cu Şcoala Generală ”Alexandru Ştefulescu”, Liceul de Muzică şi Arte Plastice ”Constantin Brăiloiu”, Consiliul Local Târgu-Jiu şi Casa Corpului Didactic  Gorj este cofinanţat din Fondul European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se derulează pe parcursul a 24 de luni, respectiv 01.11.2010-31.10.2012.
Pornind de la obiectivul general al proiectului şi anume dezvoltarea la nivelul municipiului Târgu-Jiu a unei reţele de şcoli incluzive-model care vor promova succesul şcolar, pe întreg parcursul desfăşurării activităţilor  s-a urmărit îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor. În acest sens  proiectul s-a dovedit o provocare pentru cadrele didactice din şcoala noastră. Atât învăţătorii, cât şi profesorii implicaţi au elaborat, pe baza unei complete şi complexe documentări, suporturi de curs, planificări şi auxiliare didactice, care s-au dovedit instrumente foarte utile în derularea activităţilor din proiect.
Elevii au beneficiat şi de activităţi de tip remedial  la disciplinele limba română, matematică, istorie şi geografie şi, deşi aceste materii sunt mai dificile, iar volumul de muncă este mai mare, prin metodele aplicate de cadrele didactice din şcoala noastră implicate în proiect, elevii au participat cu plăcere şi au recunoscut că prin intermediul acestor activităţi şi-au îmbunătăţit situaţia şcolară. Iată câteva impresii ale unor elevi de clasa a VIII-a:
”Consider că este foarte bine că învăţământul  ne-a dat şansa să facem ore în plus gratis. Este o modalitate de a învăţa lucruri noi şi de a ne pregăti în plus pentru examene. Până acum, mi-au prins foarte bine aceste ore, luând note mai bune la cursuri”(Brânzan Denisa).
”Îmi place acest proiect deoarece ne ajută în dezvoltarea cunoştinţelor. Este foarte atractiv şi frumos. Învăţăm lucruri noi şi putem recupera ce am pierdut de-a lungul claselor V-VIII.(Stancu Teodor).
Pe lângă activităţile de tip remedial, s-au mai desfăşurat şi activităţi de educaţie pentru sănătate, educaţie pentru mediu, TIC, educaţia antreprenorială, istoria romilor, tradiţii şi obiceiuri activităţi extracurriculare. De asemenea, elevii au beneficiat şi de implicarea în proiect  a unui mediator şcolar, doamna Jivulescu Ramona, care a desfăşurat activităţi în vederea  cultivării stimei de sine, a respectului pentru celălalt, al toleranţei, elevii îmbunătăţindu-şi astfel conduita de zi cu zi.
Elevii au fost antrenaţi la cursurile derulate în proiect în diverse activităţi recreative, multe dintre ele finalizate prin produse vizibile, cum ar fi: planşe, căsuţe pentru păsări, ornamente ş.a.
Considerăm că prin activităţile desfăşurate de-a lungul întregului an şcolar, proiectul ”Învăţăm împreună” a reprezentat un beneficiu pentru elevii Şcolii Generale ”Alexandru Ştefulescu”, adăugându-se la celelalte proiecte naţionale şi internaţionale  în care suntem implicaţi(Comenius, E twinning), implicare răsplătită pe deplin în acest an prin obţinerea titlului de ”Şcoală Europeană”.
Daniela Buzera