Un psiholog şcolar la 600 de elevi

Loading

CJRAE Gorj solicită modificarea normei de înfiinţare a unui cabinet de asistenţă psihopedagogică şi a unui post de consilier şcolar psiholog de la 800 de elevi cât este în prezent la 600 de elevi. Instituţia gorjeană a făcut apel la Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, să sprijine un asemenea demers.

Elevii ar avea mai multe șanse să se întâlnească cu psihologul școlar
Elevii ar avea mai multe șanse să se întâlnească cu psihologul școlar

Profesorul Ion Elena, directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională(CJRAE) Gorj, spune că reducerea numărului de elevi pentru înfiinţarea unui post de psiholog şcolar se impune de urgenţă în condiţiile actuale din România.

Analiză de nevoi

În urma studiilor sociologice şi de analiză psihosocială, afectiv-motivaţională şi comportamentală realizate de specialiştii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj în comunităţile şcolare din învăţământul preuniversitar din Judeţul Gorj, au fost identificate următoarele aspecte care pot influenţa negativ serviciul de asistenţă psihopedagogică, educaţia şi integrarea socio-profesională a elevilor:scăderea accentuată a populaţiei şcolare, cu deosebire în mediul rural;creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES);creşterea numărului copiilor care au nevoie de asistenţă psihopedagogică;creşterea numărului copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate;riscuri tot mai mari privind absenteismul şi abandonul şcolar;înmulţirea şi diversificarea factorilor de risc pentru o educaţie de calitate.
Faţă de aceste constatări nedorite, prezente în realitatea socială a judeţului, în microclimatul familial şi în macroclimatul organizaţiilor şcolare şi al comunităţilor, prezenţa profesorului psiholog/consilierului şcolar prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică şcolare sau interşcolare este deosebit de importantă şi necesară. Dar, în condiţiile normării profesorului psiholog şcolar după actuala legislaţie – la un număr de 800 de elevi existenţi într-o şcoală, rămân foarte multe şcoli şi, implicit, foarte mulţi elevi fără a beneficia de asistenţă psihopedagogică deşi se constată că au mare enevoie de aceasta. Nevoia este cu mult mai necesară în mediul rural, unde există unităţi şcolare cu efective sub 200 de elevi, datorită scăderii alarmante a populaţiei şcolare şi a sporului demografic extrem de mic. În aceste condiţii, pentru înfiinţarea unui cabinet psihopedagogic interşcolar şi normarea unui profesor psiholog şcolar este nevoie de cel puţin patru comune. Şi în acest caz, profesorul psiholog şcolar nu este specialistul care să îşi împartă zilele săptămânii alergând de la o comună la alta, de la o şcoală la alta. Menirea lui este să lucreze cu elevul, aproape de el, de familia lui şi de colectivitatea în care acesta trăieşte şi învaţă.
Numai în aceste condiţii, copilul poate beneficia de o educaţie de calitate, fără discriminare faţă de ceilalţi copii din mediul urban, unde comunităţile şcolare sunt mai numeroase. Iată de ce este necesară modificarea actului normativ care reglementează numărul de elevi la care se înfiinţează un post de profesor psiholog şcolar. Cu cât acest număr este mai mic, accesul la acest serviciu educaţional este deschis pentru un număr mai mare de elevi, calitatea serviciului creşte iar efectele se văd în creşterea calităţii educaţiei, în ameliorarea climatului familial şi social prin dezvoltarea comportamentelor prosociale.

E nevoie de modificarea legii

De aceea, bazându-ne pe argumentele de mai sus, solicităm realizarea demersurilor necesare pentru modificarea art.1, alin. (3), CAP. I, din OMEdCTS Nr. 5 555/07.10.2011, după cum urmează: „Cabinetele de asistenţă posihopedagogică funcţionează în unităţile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi cel puţin 600 de elevi. Unităţile de învăţământ cu mai puţin de 600 de elevi beneficiază de serviciile de asistenţă psihopedagogică ale unui cabinet interşcolar de asistenţă psihopedagogică.”
Elevii au nevoie de asistenţă psihopedagogică în adaptarea la mediul şcolar, familial şi social, în depăşirea unor situaţii speciale tentante precum consumul de substanţe interzise, cele legate de abandon şcolar, violenţă, furt, viaţă sexuală, conflict didactic etc. Iniţiativă noastră vine să rezolve necesitatea existenţei unui profesor psiholog şcolar care să poată oferi consiliere în fiecare zi la o şcoală şi nu o dată la două-trei zile cum se întâmplă în prezent la şcolile care nu au un număr de cel puţin 800 de elevi înmatriculaţi. În această situaţie se află foarte multe unităţi de învăţământ din mediul rural , dar şi o parte din cele situate în mediul urban.”