Toţi directorii de şcoli din Gorj la raport

La începutul acestei săptămâni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a publicat calendarul evaluării directorilor pe anul şcolar în curs. Evaluarea directorilor de şcoli din judeţul Gorj se va face în luna august 2013 după cum anunţă site-ul oficial al ISJ Gorj.

Inspectorul şcolar general spune că doar directorii care au muncit vor rămâne în funcţie după 1 septembrie 2013
Inspectorul şcolar general spune că doar directorii care au muncit vor rămâne în funcţie după 1 septembrie 2013

Potrivit celor anunţate de ISJ Gorj, inspectorii şcolari teritoriali vor evalua activitatea managerială, iar directorii vor depune la ISJ fişa de (auto)evaluare completata şi însoţită în mod obligatoriu de raportul de analiză (raportul conform criteriilor din fișă) în perioada 15-30 iulie 2013, la secretariatul ISJ Gorj.

Peste 160 de directori evaluaţi

Peste 160 de directori de școli din județul Gorj vor fi supuşi în următoarea perioadă evaluării de către ISJ Gorj. Această evaluare este extreme de importantă deoarece în funcţie de ea se vor face detaşările pe posturi după 1 septembrie 2013. Menţionăm că în Gorj, ca în întreaga ţară, nu s-au mai ţinut concursuri de directori de foarte mult timp şi toţi sunt acum cu delegaţie.
Profesorul Ion Işfan, inspectorul şcolar general al judeţului Gorj, ne-a declarat în exclusivitate: “Evaluarea directorilor este un proces complex şi foarte important pentru că cei care nu şi-au făcut treaba riscă să rămână fără posturi din toamna acestui an. În județul Gorj avem peste 160 de directori, toți au fost numiți prin detașare în interesul învățământului. Evaluarea dumnealor se va face pe baza unor documente specifice, atât de către inspectorul şcolar de zonă cât şi de Consiliul de Administraţie al ISJ”.
Calendarul evaluării directorilor cuprinde următoarele etape: 15 iulie 2013: Postarea pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a calendarului evaluării directorilor/ directorilor adjuncţi în vederea informării asupra procedurii de acordare a calificativelor anuale; 15-30 iulie 2013: Depunerea dosarelor directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru acordarea calificativului anual (fişa de (auto)evaluare şi raportul de analiză privind activitatea managerială în anul şcolar 2012-2013); 31 iulie-9 august 2013: Realizarea evaluării directorilor de către inspectorii şcolari de specialitate responsabili de zonă şi întocmirea tabelului centralizator cu punctajele propuse spre validare; 19-20 august 2013: Predarea documentelor inspectorilor şcolari pentru implementarea descentralizării instituţionale (fişa de (auto)evaluare, raportul de analiză privind activitatea managerială, raportul de evaluare al inspectorului responsabil de zonă şi tabelul centralizator cu punctajele propuse); 29-31 august 2013: Discutarea punctajelor şi acordarea calificativelor în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj; 1-15 septembrie 2013: Comunicarea punctajelor şi calificativelor corespunzătoare directorilor .
Pentru directorii adjuncţi fişa de evaluare va fi adusă după finalizarea evaluării tuturor cadrelor didactice, adică în perioada 15-20 septembrie 2013.