Tinere condeie şi revistele şcolare la Tismana

Timp de două zile, în oraşul Tismana, s-a desfăşurat etapa judeţeană a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi a Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor „Tinere condeie”. Concursul s-a adresat tuturor unităţilor şcolare care editează reviste şcolare sau au elevi deosebit de talentaţi în domeniul literaturii. Au participat 23 de reviste şcolare şi peste 150 creatori elevi.

Ion Popescu-Brădiceni şi Ion Elena au coordonat juriul concursului
Ion Popescu-Brădiceni şi Ion Elena au coordonat juriul concursului

Există o tradiţie inaugurată de mai mulţi ani ca cei mai talentaţi elevi în domeniul literaturii şi cele mai bune reviste şcolare din judeţ să se întreacă la Tismana. Organizatorii competiţiei sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Fundaţia Cultural Ştiinţifică GENERAL GHEORGHE MAGHERU. Parteneri media ai acestei manifestări au fost săptămânalul VERTICAL şi cotidianul GORJEANUL.
Juriul Concursului Naţional al Revistelor Şcolare şi al Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor TINERE CONDEIE, etapa judeţeană, Tismana, a fost alcătuit din conf. univ. dr. Ion Popescu-Brădiceni-UCB-preşedinte de onoare; prof. Ion Elena-inspector şcolar-preşedinte; prof. dr. Zenovie Cârlugea, prof. dr. Marius Buzera, prof. drd. Cornel Şomâcu şi prof.drd. Teodor Voicu-vicepreşedinţi; secretar şi membrii ai comisiei.
Competiţia a dat câştig de cauză la reviste şcolare: SECTIUNEA CALEIDOSCOP: premiul I «Cuget Liber», CT „General Gheorghe Magheru”, Tg. Jiu; SECTIUNEA REVISTA DE LITERATURĂ premiul I «Studium», CN „Ecaterina Teodoroiu”, TG: Jiu; SECTIUNEA REVISTĂ CULTURAL ARTISTICĂ:premiul I „Murmurul Jilţului”, CT Mătăsari; SECŢIUNEA MOZAIC: premiul I „Impuls”, Gr Şc, Energetic Nr. 1. Tg. Jiu SECŢIUNEA REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ: premiul I „Ecou”,CC „Virgil Madgearu”.
La gimnaziu au avut câştig de cauză următoarele reviste: SECŢIUNEA CALEIDOSCOP: premiul I “ Jurnal 11”, Şc. Gen. Pompiliu Marcea; SECŢIUNEA REVISTE LITERARE: premiul I “Arcade”, Şc. Gen. “Alexandru Ştefulescu” SECŢIUNEA ŞTIINŢIFICĂ: premiul I “ Recreaţia Mare”, GSI Tismana; SECŢIUNEA CULTURAL ARTISTICĂ:premiul I “Izvorul Sâmboteanu”, Şc.Gen. “Sf. Nicolae”; SECŢIUNEA MOZAIC”:Premiul I “ Graiul Apelor”, Şc. Gen. Ceauru.
Toţi elevii premiaţi la Concursul TINERE CONDEIE ca şi rezultatele complete ale competiţiei revistelor şcolare le puteţi găsi pe site-ul nostru.

JURIUL PENTRU CREAŢII LITERARE CLASELE I- IV :

Şurcă Adriana, Şcoala Generală nr.& Tg Jiu ;
Pupăză Ramona, Sc.Gen. Novaci;
Spineanu Irina, ŞCoala Gen. Ceauru;
Valentin Ciurea, Şcoala Gen. Ţicleni;

JURIUL PENTRU CREŢII LITERARE CLASELE V- VIII

Teodor Voicu, Şc.Gen. Albeni;
Haralambie Bodescu, GSI Bustuchin;
Carcalicea Ion, Şc. Gen. Nr.1 Negomir;
Rădoacă Constantin, Şc. Gen. Ţicleni
Puşcaş Claudia, Şc. Gen. Ţicleni
Buzerea Daniela, Şc. Gen.”Al. Ştefulescu”, Tg.Jiu;

JURIUL PENTRU CREAŢII LITERARE LICEU

Romulus Iulian Olariu, Colegiu Naţional Motru;
Purcel Ion, Colegiu Naţional Mătăsarii;
Verdeş Maria, Şc. Gen. Nr. 5 Tg. Jiu;
Ramona Mischie, C.N. “ T.Arghezi”, Tg. Cărbuneşti;
Găvan Diana, CN” Spiru Haret”, Tg. Jiu
La Concursul Judeţean al revistelor şcolare s-a instituit un juriu alcătuit din:
Prof.Dr. Zenovie Cârlugea, CN »Ecaterina Teodoroiu », Tg. Jiu;
Prof. Dr. Marius Buzerea, CN “GH.Magheru”, Tg. JIu;
Prof. Dumitru Dădălău, C. Tehnic Mătăsari;
Prof. Dr. Petre Ciungu, CN “Virgil Madgearu”, Tg. Jiu;
Prof. Dr. Camelia Dinuţă, Şc. Gen. “ Al. Ştefulescu”, Tg. Jiu
Prof. Mihaela Lupu, Grup Şcolar Industrial Tismana.

În continuare, juriul întrunit în condiţiile date a stabilit domeniile şi criterile după care, atât creaţiile literare ale elevilor, cât şi revistele trimise în competiţie, în conformitate cu principiile de tehnoredactare şi conţinutul acestora au fost ierarhizate.

La creaţiile literare s-au fixat următoarele domenii:

Poezie
Poezie pentru copii
Povestiri
Schiţă
Nuvelă
Roman
Jurnal
Eseu
Critica literară
Exegeză
Reportaj .
La revistele şcolare, juriul a decis următoarele secţiuni :
Caleidoscop
Literar
Stiinţific
Cultural artistic
Mozaic.

La revistele şcolare, condiţiile speciale de participare la faza pe ţară constau în tipărirea într un an şcolar a cel puţin două numere diferite, fiecare revistă numărând peste 30 pagini fiecare, iar redactorul şef trebuind să fie elev, inclusiv ISSN.
Juriul a stabilit ordinea revistelor premiate, liceu :

SECTIUNEA CALEIDOSCOP :

Premiul I « Cuget Liber », CN “ General Gheorghe Magheru”, Tg. Jiu
II “ Joc de creion”, CN « Tudor ArgheZi », Tg. Cărbuneşti

SECTIUNEA REVISTA DE LITERATURĂ

Premiul I « Studium », CN “Ecaterina Teodoroiu”, TG: Jiu
II « Noi », CN” George Coşbuc”, Motru
III “ Interval ”, CN “ Spiru Haret

SECTIUNEA REVISTĂ CULTURAL ARTISTICĂ

Premiul I “ Murmurul Jilţului”, CT Mătăsari

SECŢIUNEA MOZAIC

Premiul I “ Impuls”, Gr Şc, Energetic Nr. 1. Tg. JIu
II “Univers Şcolar”, Gr. Şc. Bâlteni

SECŢIUNEA REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ
Premiul I “ Ecou”,CN “Virgil Madgearu”
II “ Revistă tehnico ştiiţifică”, C T Motru

REVISTE GIMNAZIU

SECŢIUNEA CALEIDOSCOP

Premiul I “ Jurnal 11”, Şc. Pompiliu Marcea
“ Ecouri”, Şc. Gen Polovragi

SECŢIUNEA REVISTE LITERARE

Premiul I “Arcade”, Şc. Gen. “Alexandru Ştefulescu
II “ Magia Cuvintelor”,Şc. Gen. Ţicleni

SECŢIUNEA ŞTIINŢIFICĂ

Premiul I “ Recreaţia Mare”, GSI Tismana
II “Speranţe Noi”, Şc. Gen.. Peşteana

SECŢIUNEA CULTURAL ARTISTICĂ

Premiul I “Izvorul Sâmboteanu”, Şc.Gen. “Sf. Nicolae”
II “Cognos”, Şc. Gen. Negomir
“Speranţe novăcene”,Şc. Gen. Nr.1, Novaci
III “Pandurul”, Şc. Gen. Padeş

SECŢIUNEA MOZAIC”

Premiul I “ Graiul Apelor”, Şc. Gen. Ceauru
II “ Atlas”, Şc. Gen. Ţicleni
III “ Prichindel”, Şc. Gen. “Gheorghe Tătărăscu”, Tg. Jiu
Referitor la jurizarea creaţiilor ( clasele I – IV) prin care s au stabilit premiile cuvenite, menţionăm numele şi prenumele elevilor şi şcoala de provenienţă:

CLASA I SECŢIUNEA POEZIE

Premiul I: Apostoiu Monica, cls. I, Sc. Gen.” Sf. Nicolae”, Tg. Jiu

CLASA A IIA SECŢIUNEA PROZĂ.

Premiul I: Popescu Bianca, cls.II, Şc. Gen. “Pompiliu Marcea “, Tg. Jiu
Cărbunescu Stoenescu Maeva, cls. aIIa, Şc. Gen. “Ion Lotreanu”, Alimpeşti
Teodosescu Alexandru Raoul, cls. A II a E, Şc. Gen. “Sf. Nicolae”, Tg. Jiu
Premiul al II lea: Pîrvu Rareş, cls. A II a E, Şc. Gen. “Sf.Nicolae”, Tg. Jiu
Premiul al III lea: Petre Andreea, cls. A II a E, Şc. Gen. “Sf. Nicolae”, Tg. Jiu

SECŢIUNEA POEZIE
Premiul I: Bejinaru Talida Manuela, Şc. Gen. “Gheorghe Tătărăscu”, Tg. Jiu

CLASA A III A SECŢIUNEA POEZIE

Premiul I : Găman Ana Maria, cls. a III aB, Şc. Gen. “Sf. Nicolae”
CLASA A III A PROZĂ

Premul I. Vătău Bianca, cls. A III a C, Şc. Gen. “Pompiliu Marcea”
CLASA A IV A, SECŢIUNEA POEZIE

Premiul I : Vâlceanu Iulia Mihaela, cls. A IV a B, Sc. Gen.”Sf.Nicolae”

CLASA A IV A, SECŢIUNEA PROZĂ

Premiul I: Văcăroiu Cătălin, cls.a IV aB, Sc. Gen. “Sf. Nicolae”
Cărbunescu Stoenescu Cosmin, cls. a IV a, Sc. Gen. “Ion Lotreanu”

Premiul al II lea : Vlădulescu Aura Ştefana, cls. a IV a , Sc. Gen. “Sf. Nicolae”
Taraleşca Ovidiu, cls. aIV a , Sc. Gen. Nr. 1 Novaci
Câjmaru Elena Evelina, cls.a IV a, Sc. Gen. “Sf. Nicolae”
Dăneţ Alexandru Tinel, cls. a IV a, Şc. Gen. Ceauru
Premiul al III lea: Pătruţoiu, cls. a IV a, Şc. Gen. Novaci.

GIMNAZIU- POEZIE

Premiul I: Gîrdu Teodora, Sc.Gen.” Alexandru Ştefulescu”, Tg.Jiu
Mănoiu Adelina, Sc.Gen.” Alexandru Ştefulescu”
Morie Nicoleta, Sc.Gen..” Alexandru Ştefulescu”
Falcue Isabela Denisa, Sc. Gen. Nr.1,Bumbeşti Jiu
Sandu Denisa, Sc. Gen. “Gheorghe Tătărăscu”, Tg. Jiu
Redeca Maria, CN “Tudor Arghezi”, TG. Cărbuneşti
Premiul II: Glăvan Bianca, cls. aVII a, GSI Bustuchin
Mihăilescu Răzvan, CN “Tudor Arghezi”, TG. Cărbuneşti
Bălan Vasile Daniel, Şc. Băleşti
Bădulescu Constantin Vlăduţ Nicolae, Sc. Gen. « Gheorghe Tătărăscu »
Premiul III Popescu Tudor Ioan, Şc. Gen. « Sf. Nicolae », Tg. Jiu

GIMNAZIU –PROZĂ

Premiul I Florescu Alexandra, Sc. Gen. “Sf. Nicolae”
Dafinescu Diana şi Dafinescu Bianca, Şc. Gen. Novaci
Munteanu Valentin, Şc. Gen. Nr.1 Ţicleni
Radu Mădălina, Şc. Gen. Nr.1 Ţicleni
Vasile Andreea Roxana, Sc. “Pompilu Marcea”
Motorga Adelina, Şc. Gen. Bustuchin
Mănoiu Adelina, Sc.Gen.” Alexandru Ştefulescu”-basm
Morie NIcoleta, Sc.Gen.” Alexandru Ştefulescu”
Ciucă Anne-Maria, Şc. Gen. Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Curelea Bianca, Şc. Gen. Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Tomescu Teodora Valentina, Şc….
Cazan CAtinca Teodora, Şc. Gen. Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Broşoava Dana Ştefania, Şc.Gen. Nr.1…
Smărăndoiu Alexandra, , Sc. Gen. « Gheorghe Tătărăscu »
Rotaru Maria-Magdalena, Şc. Gen Polovragi
Premiul II Popescu Tudor Ioan, Sc. Gen. “Sf. Nicolae”-Jurnal
Humuzan Geoge Radu, Şc. Gen. Novaci
Stoian Dan Adrian, Şc. Gen. Novaci
Plotogea Ramona, Şc. Gen. Novaci
Niţescu Teodor, Şc. Gen Polovragi
Dochin Nicoleta Raluca…..
Popescu Alin, Şc. Gen. Arcani
Spăru Luminiţa, GSI Bustuchin- exegeză
Pătrulescu Titus Cornelius, GSI Bustuchin
Taşcău Laura Cristina, Şc. Gen. Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Urse Andrada, , Sc. Gen. « Gheorghe Tătărăscu »
Crăciun Roxana Ionela, Şc. Gen. Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Premiul III Dăneţ Teodora , , Sc. Gen. “Sf. Nicolae”
Fugaru Ana-Maria, Şc. Gen. Novaci
Cuţuliga Manuela, , Şc. Gen. Novaci
Ciungu Denisa, Şc. Gen Polovragi
Simionescu Larisa , Şc. Gen Polovragi
Liminicaru Anca, , Şc. Gen. Arcani

LICEU-POEZIE

PREMIUL I. Bocşan Adina, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Popescu Vlad, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Ciora Izabela, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Munteanu Nicoleta Roxana, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Lungu Laura, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Cojocaru Evelina, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Gîrniceanu Denisa, CN “ Spiru Haret”
Marin Oana, CN “ George Coşbuc”, Motru
Săvescu Octavian, GSI Bârseşti
Burlan Vlad, CN “ George Coşbuc”, Motru
Schzster Abdreea, CN “ George Coşbuc”, Motru
Olaru Georgiana, CN “ George Coşbuc”, Motru
Rovinaru Adriana, Lic. Teologic
Ibănescu Izabela, Lic. Teoretic Novaci
Cojocaru Domnica Evelina, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Smărăndoiu Andreea, CN “Spiru Haret”
Eva Andreea, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Feşiu Nicoleta, CN « Ecaterina Teodoroiu”

PREMIUL II Ciuchiatu Ancuţa Maria, CN “Ecaterina Teodoroiu”
Bîlteanu Irina
Vasila Cristina Mădălina, CN « Ecaterina Teodoroiu”
Văduva Evelina, CN “Spiru Haret”
Găgeanu Livia, CN “Spiru Haret”
Preda Daniel, CN « Spiru Haret »
Carcalicea Anca, Liceul de Muzica şi Arte Plastice « C-tin Brăiloiu »
Hîrjan Alexandra Daniela, CN « George Coşbuc », Motru
Mîrsu Alina CN « George Coşbuc », Motru
Ochian Mihaela, Gr. Sc. Bîrseşti
Buzărin Bianca, Gr. Şc. Bîrseşti
Ciucă Cristina, Lic. Teoretic Novaci
Ibănescu Flavia, Lic Teoretic Novaci
Cobzaru Adnana, Lic. Teoretic Novaci
Almăjanu Alexandra, Lic. Teoretic Novaci
Grecu Andrei, CN « Spiru Haret »
Scurtu Andrei, CN « Spiru Haret »
Stanciu Ciucur Vasile, CC « Virgil Madgearu »
Doringă Viorel Claudiu, CT. « Gen Gh. Magheru”
Alexandrescu Marian, “CC “Virgil Madgearu”
Bocşan Adina Costina, CN “Ecaterina Teodoroiu”

PREMIUL III Mazilu Cecilia Nicoleta, CT “Gen. Gh. Magheru”
Geană Dominca Anica, Gr. Sc. Energetic Nr. 1
Rovenţa Ionuţ Robert

LICEU-PROZĂ

PREMIUL I Teatru:
Panduru Mihaela Iuliana, CN “Spiru Haret”
Buzneri Iulian, GSI Tismana
Eseu:
Ungureanu Sofia, CN. “Ecaterina Teodoroiu”
Ibănescu Izabela Flavia, Lic. Teoretic Novaci
Mănescu Alexandru, CN “Spiru Haret”
Mincanu Oana, CN “George Coşbuc” Motru
Carlaunţ Mădălina, CN “George Coşbuc” Motru
Marin Oana, CN “George Coşbuc” Motru – Eseu teatral
Olaru Georgiana, CN “George Coşbuc” Motru
Pencea Marian, CN “Tudor Arghezi”, Tg. Cărbuneşti
Lădaru Iohana, CN “Ecaterina Teodoroiu”
Proză Scurtă:
Ciobanu Oana Irina, CN « Ecaterina Teodoroiu »
Roman:
Drăgan Andreea, CN « Spiru Haret »
Interviu Jurnalistic:
Ciobanu Oana Irina, CN « Ecaterina Teodoroiu »

PREMIUL II Eseu:
Ciuchiatu Maria Ancuţa, CN. “Ecaterina Teodoroiu”
Stanciu Ciucur Vasile Alexandru, CC « Virgil Madgearu »
Cornoiu Cristina, CN “Ecaterina Teodoroiu”
Rovenţa Robert Ionuţ, CN « Spiru Haret »
Văduva Evelina, CN « Spiru Haret »
Văduva Emil, CN « Ecaterina Teodoroiu »
Angheloiu Grigore, CN “Ecaterina Teodoroiu”
Covaciu Cristina, CT “Gen. Gh. Magheru”
Spineanu Elena Irina, CT “Gen. Gh. Magheru”
Nimară Diana Elena, CT “Gen Gh. Magheru”
Mazilu Cecilia Nicoleta, CT « Gen Gh. Magheru »
Negrescu Nicoleta Maria, CN. “George Coşbuc” Motru
Ghigoartă Mioara Elisei, CN “George Coşbuc” Motru
Mîrsu Alina, CN “George Coşbuc” Motru
Costescu Adriana Florentina, CN “George Coşbuc” Motru
Becea Andreea, CN “Spiru Haret”
Critică:
Văduva Evelina, CN “Spiru Haret”

PREMIU SPECIAL PENTRU ILUSTRAŢIE CARTE

Ţîrlea Patricia Ana Maria, CN. “George Coşbuc” – Cls. a IX-a A

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

JURIUL:

Preşedinte de onoare: Conf. Dr. Ion Popescu-Brădiceni,
Universitatea « Constantin Brâcuşi », Tg.-Jiu………………………………………….
Presedinte Executiv. Inspector Şcolar Prof. Ion Elena……………………………
Vicepreşedinţi:
Prof. dr. Zenobie Cârlugea, scriitor, CNET, Tg.Jiu…………………………………..
Prof.Marius Buzerea, CT “Gen. GH. Magheru”, Tg.Jiu……………………………..
Prof. Cornel Şomâcu, ziarist, “Vertical”……………………………………………..
Prof.drd. Teodor Voicu, Şc. Albeni…………………………………………………….
Secretari:
Prof. Haralambie Bodescu, GSI Bustuchin…………………………………………
Prof. Mihaela Lupu, GSI TIsmana…………………………………………………
Membrii :
Şurcă Adriana, Şcoala Generală nr.& Tg Jiu ;……………………………………..
Pupăză Ramona, Sc.Gen. Novaci;………………………………………………….
Spineanu Irina, ŞCoala Gen. Ceauru;………………………………………………
Valentin Ciurea, Şcoala Gen. Ţicleni;…………………………………………………..
Şurcă Adriana, Şcoala Generală nr.& Tg Jiu ;………………………………………..
Pupăză Ramona, Sc.Gen. Novaci;…………………………………………………….
Spineanu Irina, ŞCoala Gen. Ceauru;…………………………………………………
Valentin Ciurea, Şcoala Gen. Ţicleni;………………………………………………..
Romulus Iulian Olariu, Colegiu Naţional Motru;…………………………………….
Purcel Ion, Colegiu Naţional Mătăsarii;……………………………………………….
Verdeş Maria, Şc. Gen. Nr. 5 Tg. Jiu;…………………………………………………
Ramona Mischie, C.N. “ T.Arghezi”, Tg. Cărbuneşti;…………………………………
Găvan Diana, CN” Spiru Haret”, Tg. Jiu……………………………………………….
Prof.Dr. Zenovie Cârlugea, CN »Ecaterina Teodoroiu », Tg. Jiu;………………………
Prof. Dr. Marius Buzerea, CN “GH.Magheru”, Tg. JIu;………………………………..
Prof. Dumitru Dădălău, C. Tehnic Mătăsari;……………………………………………
Prof. Dr. Petre Ciungu, CN “Virgil Madgearu”, Tg. Jiu;………………………………
Prof. Dr. Camelia Dinuţă, Şc. Gen. “ Al. Ştefulescu”, Tg. Jiu………………………..
Prof. Mihaela Lupu, Grup Şcolar Industrial Tismana…………………………………

7 Comments on “Tinere condeie şi revistele şcolare la Tismana”

  1. IMI PLACE CA AU FOST PUBLICATE REZULTATELE,DAR SI CA PE SITE EXISTA O INTREAGA PAGINA NUMAI PENTRU ASA CEVA.

Comments are closed.