Şcolile vor avea un Consiliu de Administraţie redus

Până la momentul când învăţământul românesc va avea o nouă lege, împotmolită undeva în Parlament, ministrul Educaţiei a trecut la schimbări foarte importante în privinţa organizării activităţii din şcoli. Din această toamnă din structura Consiliului de Administraţie al unei şcoli vor face parte directorul şcolii, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, contabilul unităţii, reprezentantul primarului, cel al Consiliului Local şi al părinţilor. Principala schimbare se referă la reducerea numărului de membrii ai Consiliului de Administraţie de la 9-15 la 7-11.

Noul Consiliu de Administratie al unei scoli va avea cel mult 11 membrii, iar ponderea profesorilor va scădea
Noul Consiliu de Administratie al unei scoli va avea cel mult 11 membrii, iar ponderea profesorilor va scădea

Ministrul Daniel Funeriu a modificat prin ordinul 4714/23 august 2010 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la capitolul Consiliul de Administraţie. Practic din această toamnă acesta se restructurează iar comunitatea locală primeşte un rol mai important de decizie.

Între 7 şi 11 membrii
Începând din această toamnă,  ConsiliuI de administraţie  al unei unităţi de învăţământ este format dintr-un număr  inpar de 7-11 membri, Structura rninimă  a Consiliului de administraţie cuprinde următorii mernbri: directorul unităţii de învăţământ, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice aleşi  de consiliul profesoral, contabilul/contabilul şef al  unităţii de învăţământ,  un reprezentant al Consiliului Local, un  reprezentant al primarului şi un reprezentant al asociaţiei de părinţi.  Pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele ce aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice va fi asigurată de către un cadru didactic coordinator al structurii şcolare. În funcţie de mărimea şi complexitatea unităţii de învăţământ, structura Consiliului de Administraţie poate fi de 9-11 membrii, obţinută prin suplimentarea structurii minime de 7 membri. Pot fi adăugaţi ca membri, în funcţie de numărul de elevi, un director adjunct, un reprezentant al elevilor şi unul al agenţilor economici. De asemenea, se poate adăuga cel de-al doilea reprezentant al părinţilor.
La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menţionează în procesul verbal al şedinţei. La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ în care funcţionează clase de învăţământ gimnazial participă, fără drept de vot, cu statut de observatory şi un reprezentant al elevilor, din clasele a VII-a sau a VIII-a.