Schema pentru micii fermieri

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează fermierii interesaţi că in perioada 15 decembrie 2016 şi până la 15 mai 2017, este deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru sub-măsura (sM) 6.5 “Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Micii fermieri din Gorj, care îşi arendează terenul agricol pentru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 euro/an
Micii fermieri din Gorj, care îşi arendează terenul agricol pentru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 euro/an

Micii fermieri din Gorj, care îşi arendează terenul agricol pentru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 euro/an până-n anul 2020. Sunt eligibili pentru acest ajutor fermierii care au beneficiat, cel puţin un an, de schema simplificată pentru micii fermieri, gestionată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare. Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schemă de micii fermieri din Pilonul 1.

Prima anuală

De asemenea, valoarea primei anuale ce le revine beneficiarilor sM 6.5 este mai mare cu 20% faţă de suma primită în cadrul schemei simplificate pentru micii fermieri. Prima anuală se va adăuga la sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploataţiei. Fermierul trebuie să transfere definitiv către alt fermier întreaga exploataţie a drepturilor de plată corespunzătoare. Transferul definitiv al exploataţiei se va face integral către un singur fermier, care trebuie să fie înregistrat în Registrul Unic de Identificare – APIA. Cererea pentru trans-fer de exploataţie trebuie să fie înregistrată la APIA. Transferul definitiv al terenului se poate face prin următoarele contracte acceptate: contract de vânzare-cumpărare; act de donaţie; contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanţare.
Accesarea submăsurii şi succesul implementării presupune existenţa unei relaţii contractuale între doi fermieri. Astfel, deşi sunt plătiţi cei care cedează exploataţia, criteriile de se-lecţie îi au în vedere şi pe cei care preiau exploataţiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeţei exploatate, şi comasarea terenurilor agricole. Sprijinul oferit este o oportunitate pentru dezvoltarea unor exploataţii mai puternice care să beneficieze de fonduri europene pentru investiţii.
Alocarea disponibilă aferentă primei sesiuni de depune-re de proiecte pentru submăsura sM 6.5 este de 112,33 milioane euro. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul instituţiei, la secţiunea “Investiţii PNDR”.