Riscurile la adresa „infrastructurilor critice” analizate la Târgu Jiu

Infrastructurile critice sunt definite ca reprezentând resursele fizice, serviciile, obiectivele în care se desfăşoară activităţi informatice, reţele şi elemente de infrastructură care, în cazul indisponibilităţii sau distrugerii ar avea un impact covârşitor asupra sănătăţii, siguranţei, securităţii ori bunăstării cetăţeanului sau asupra bunei funcţionări a autorităţilor statului.

Provocările globale la adresa securităţii naţionale, generate de modul în care sunt gestionate şi protejate „infastructurile critice” într-un spaţiu geo-politic şi economic european interesat de conectarea la noi resurse energetice, din regiuni cu un grad crescut de instabilitate organizaţională şi politică au constituit temele dezbaterii organizate la Tg-Jiu, în data de 10 iunie a.c., de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti şi Direcţia Judeţeană de Informaţii Gorj.
Dezbaterea, moderată de Gheorghe Toma, prorectorul Academiei Naţionale de Informaţii şi Cătălin Peptan, şeful SRI Gorj s-a realizat în jurul temelor „Sursele de securitate în spaţiul regiunilor de dezvoltare europeană” şi „Intelligence şi infrastructuri critice”, răspunzând invitaţiei organizatorilor Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, subprefecţii de Gorj Marcel Romanescu şi Horaţiu Gorun, Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu, cursanţi ai Colegiului Naţional de Informaţii, jurnalişti din presa locală.
În cuvântul de deschidere Cătălin Peptan a transmis prefectului judeţului şi preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, beneficiari în plan local ai informaţiilor de securitate naţională, mulţumiri din partea conducerii S.R.I. pentru relaţia instituţională stabilită.
La rândul său, Ion Călinoiu a apreciat “apropierea şi deschiderea pe care serviciile de informaţii o arată faţă de societatea civilă”, fapt reflectat şi în creşterea credibilităţii S.R.I. în rândul populaţiei.
Plecând de la realităţile economice ale judeţului, generate de contribuţia termocentralelor Turceni şi Rovinari la echilibrarea sistemului energetic naţional, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a subliniat rolul acestora ca infrastructură critică şi riscurile la adresa securităţi energetice a ţării rezultate din lipsa de previziune în gestionarea a acestui sector economic.
Ion Călinoiu a menţionat şi interesul conducerii judeţului pentru dezvoltarea altor elemente ale infrastructurii critice –căile de acces rutiere, sitemul sanitar, deplângând faptul că izolarea economică a judeţului este generată şi de inexistenţa unor căi rutiere rapide care să lege Gorjul cu alte regiuni ale ţării.
De asemenea, mesajul prefectului judeţului Gorj a invocat necesitatea dezvoltării infrastructurii energetice ca soluţie la provocările cărora ţara noastră trebuie să le răspundă, generate de riscurile la adresa securităţii internaţionale.
La rândul său, primarul Florin Cârciumaru a apreciat deschiderea de care dă dovadă S.R.I în realaţia cu autorităţile şi societatea civilă.
Declaraţiile oficialităţilor au fost urmate de prezentarea şi dezbaterea studiilor cursanţilor Colegiului Naţional de Informaţii, subliniindu-se rolul măsurilor de securitate ce trebuie să vizeze atât domeniul organizaţional cât şi domeniul securităţii fizice şi informatice a sistemelor care formează infrastructura critica propriu-zisă.
De asemena, a fost menţionat rolul promovării culturii de securitate ca element imperativ al protejarii sistemelor critice, plecând de la informarea, educarea şi instruirea periodică a populaţiei, desfăşurarea de exerciţii de simulare a unor incidente majore, în urma cărora să se studieze modalitatea de coordonare a serviciilor asigurate atât de către sectorul privat, cât şi de autorităţile de stat cu atribuţii în domeniu
Conform studiilor prezentate în tara noastra înca există dezbateri ce vizează identificarea categoriilor de sisteme/ locaţii care pot fi încadrate în infrastructura critica, impunându-se declanşarea unui amplu proces de dezvoltare, modernizare şi asigurare a protecţiei infrastructurii critice, a elementelor vitale ce vizează pregătirea instituţiilor, societăţii, economiei şi teritoriului naţional pentru a face faţă riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii României.