Publicații inedite oferite Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

Arhivele Naționale ale României și-au propus să promoveze la nivelul județului Gorj rodul activității editoriale din ultimii ani, transferând cu titlu gratuit mai multe reviste și publicații pentru a îmbogăți fondul de carte a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Au fost transmise către prestigioasa  instituție de învățământ mai multe volume, cuprinzând ediții de documente și publicații de specialitate. Prin aceasta, biblioteca Universității va putea oferi generațiilor de studenți o cale de a-și hrăni curiozitatea și îmbogăți cunoștințele despre trecutul istoric.

            În spiritul îndelungatei tradiții editoriale, Arhivele Naționale și-au îndeplinit una din atribuțiile specifice, anume aceea de a promova valorile componente ale Fondului Arhivistic Național păstrate în depozitele Arhivelor Centrale, publicând ediții de documente despre personalități reprezentative ale vieții politice și culturale ale României secolelor XIX și XX. Aceste volume însumează documente reprezentative despre viața și activitatea M.S. Regele Mihai, diplomatului Constantin Diamandi și scriitoarei Aidei Vrioni.

            Totodată, prin intermediul publicației de specialitate Revista Arhivelor sunt aduse la cunoștința specialiștilor și iubitorilor de istorie diferite articole care reprezintă rodul cercetărilor specialiștilor din domeniul arhivistic și istoric, atât din cadrul Arhivelor cât și din mediul universitar și academic, din țară și din străinătate.

            Este un exemplu lăudabil prin care se cultivă interesul pentru istoria și personalitățile naționale dar nu în ultimul rând pentru izvoarele scrise, ilustrând importanță socială pe care o are instituția Arhivelor.