Proiectul “Strategii europene de management pentru calitate în educaţie” în învăţământ

ISJ Gorj derulează acest proiect în anul şcolar 2013-2014
ISJ Gorj derulează acest proiect în anul şcolar 2013-2014

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj(ISJ)  derulează pe parcursul anului şcolar 2013-2014 proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci LL LdV/VETPRO/2013/RO/242 „Strategii europene de management pentru calitate în educaţie”, în parteneriat cu Instituto de Enseñanza Secundaria Politécnico Hermenegildo Lanz – Granada şi M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada)®.
Cu referire la acest proiect, Ion Işfan, a declarat: ,,Proiectul «Strategii europene de management pentru calitate în educaţie» reprezintă un prilej de a ne adapta unui învăţământ de calitate şi ancorat în realităţile societăţii contemporane europene, insistând mai ales pe coordonatele de evaluare a sistemului şi de reglare permanentă în funcţie de un  feedback eficient. Cunoaşterea unor metode de management performant la nivel european va susţine efortul nostru de colaborare cu instituţiile de învăţământ, cu managerii lor şi cu reprezentanţi ai ministerului de resort. Va fi facilitată  formarea în munca de proiectare, organizare, conducere operaţională şi control-evaluare, prin îmbunătăţirea competenţelor  manageriale, metodice şi pedagogice în vederea creşterii calităţii în educaţie şi formare profesională. Odată ce vor fi atinse standarde ridicate de dezvoltare a  abilităţilor  şi competenţelor manageriale, vom reuşi să folosim aceste abilităţi pentru atragerea resurselor comunitare din educaţie. Experienţele acumulate prin colaborarea cu parteneri externi permit şi favorizează dezvoltarea personală a participanţilor în domeniile inter-culturale şi lingvistice. Am reuşit să înţelegem resorturile mecanismelor ce stau la baza  parteneriatelor, am analizat perspectivele optime existente pentru atragerea de surse de finanţare comunitară prin proiecte pentru implementarea strategiilor privind asigurarea calităţii în educaţie”.
Un aspect foarte important pe care îl are în vedere acest proiect este legat de colaborarea cu comunitatea locală în vederea inserţiei pe piaţa muncii şi de adecvarea tot mai accentuată a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele agenţilor. În concluzie, aceste activităţi desfăşurate în cadrul proiectului „Strategii europene de management pentru calitate în educaţie” vin în întâmpinarea nevoii de cunoaştere a modalităţilor de colaborare dintre şcoli, întreprinderi şi comunitatea locală, din punct de vedere al parteneriatelor economice cu deschidere spre UE