Profesori români la Universitatea din Compostela

La începutul lunii octombrie 2009 mai mulţi profesori români s-au aflat, alături de profesori  din 14 ţări, la o vizită de studiu la Universitatea din Santiago de Compostela, aşezământ cu o vechime de peste cinci secole. Din delegaţie a făcut parte şi profesorul gorjean Marius Buzera, directorul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru”. Pentru cititorii din judeţul Gorj am solicitat câteva informaţii în exclusivitate pe care ne bucurăm să vi le oferim în cele ce urmează.

Universitatea din Compostela datează de peste cinci secole
Universitatea din Compostela datează de peste cinci secole

Reporter: Care au fost obiectivele  vizitate in cadrul acestei vizite?
Marius Buzera:
Majoritatea activităţilor s-au derulat în cadrul Universităţii din Santiago de Compostela, dar s-au vizitat şi alte instituţii precum Colegiul de Informatică San Clemente, Centrul de Limbi Străine din Coruna si Centrul de Calcul al Galitiei de pe lângă Universitatea din Santiago unde am avut şansa să vedem un supercalculator al cărui preţ de achiziţie depaşeşte suma de 20 mil. Euro. De fapt, Universitatea Santiago de Compostela este una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume ce a fost înfiinţată în 1495 şi care în prezent şcolarizează peste 50000 de studenţi în două campusuri unul în Compostela şi unul în Lugo.
Rep.: Ce v-a impresionat mai mult cadrul vizitelor realizate?
Marius Buzera:
E greu de spus, probabil totul, dar cred ca două lucruri m-au impresionat cel mai mult, primul este baza materială folosita la ore şi în al doilea rând modul în care abordează fiecare lecţie şi modul în care ei au reuşit să plaseze elevul ca obiectiv central al actului educaţional. Astfel, in timpul vizitei de la Colegiul de Informatica San Clemente din Compostela am putut observa foarte multe lucruri, de la uniformele pe care elevii le poarta si pana la modul de alegere a optionalelor si de proiectare si realizare efectivă a unei lecţii folosind elemente TIC  si metode e-learning. De asemenea, impresionant a fost şi interesul gazdelor noastre pentru realizarea unor parteneriate, pentru a cunoaşte ceea ce se realizeză în domeniul educaţiei în ţările participante la vizita lucru reliefat de numărul mare de factori de decizie ce au participat la discuţii, faptul că am fost primiţi inclusiv de rectorul universitaţii dar şi cele două interviuri care ne-au fost luate în timpul stagiului de presa locală.
Rep.: Cum v-a pregătit cursul pentru iniţierea de  proiecte în viitor?
CRISTIAN CONSTANTIN FLOREA:
Obiectivul vizitei de studii organizată de Universitatea din Santiago „Towards flexible, innovative and creative teaching and learning using web-based tools” a fost schimbul de experienţă şi de exemple de bune practici între organizatorii din Spania şi reprenzentanţii din 14 tări europene (Polonia, Germania,  Finlanda, Slovenia, Austria, Belgia, Olanda Marea Britanie, Croaţia, Ungaria, Portugalia, Italia, Turcia şi bineînţeles Romania) care au obţinut susţinerea din fonduri europene, în urma preselecţiei CEDEFOP prin ANPCDEFP.
Activităţile au cuprins workshop-uri cu membrii grupului la care au participat coordonatorii de proiecte şi programe din University of Santiago de Compostela, San Clemente Scool din Santiago de Compostela, Centro de Super Computation de Galicia  dar şi The School of Languages din La Coruna. Au avut loc discuţii cu factorii de decizie din Universitatea gazdă, fapt care ne-a permis satisfacerea nevoilor de dezvoltare a abilităţilor de management.

Clădirea din imagine coordonează activitatea a peste 50.000 de studenţi
Clădirea din imagine coordonează activitatea a peste 50.000 de studenţi

ROXANA VISAN: O reuşită neaşteptată a fost realizarea unei platforme de discuţii în vederea identificării de noi parteneri pentru proiecte şi dezbaterea de probleme educaţionale, pe platforma Dokeos cu sprijinul   University of Santiago de Compostela,  Spania, sub directa îndrumare a dnei prof. univ. Milagros Trigo  şi al ECIPA Italia reprezentată de Martina Turchetto. Sperăm ca în viitor va exista posibilitatea organizării unor cursuri de perfecţionare pentru profesorii din România, în colaborare cu University of Santiago de Compostela,  ECIPA Italia şi universităţi din România. Vizita de studii a fost o oportunitate de prezentare a României, de constatare a eficienţei universităţilor din Romania şi a pus bazele derulării unei viitoare colaborări prin intermediul platformei de discuţii menţionte, care sunt convins că va duce la identificarea de noi parteneri pentru proiecte şi dezbaterea de probleme educaţionale.
Rep.: Cum aţi aflat de Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Programul Transversal-Actiunea cheie 1.1. Study visits pentru specialişti în educaţie şi formare profesională?
CRISTIAN CONSTANTIN FLOREA:
Din diseminarea realizată de colegii carea au beneficiat anterior de o asemenea şansă,   am aflat de oportunitatea de a urma acest tip de cusuri de perfecţionare, prin cosultarea website-urilor dedicate  www.anpcdefp.ro, www.studyvisits.cdefop.europa.eu,  am identificat  oportunităţile de a ne spori eficacitatea muncii, care să răspundă nevoilor de dezvoltare profesională şi să sporească  nivelul competenţelor noastre manageriale.
Rep.: Ati putut afla noutăţi în domeniul aplicării TIC în alte ţări europene?
ROXANA VISAN:
Acest curs ne-a permis aflarea noutăţilor în domeniul managementului instruirii (Learning Management Systems –  LMS) şi managementul conţinutului educaţional (Learning Content  Management Systems – LCMS), iar vizitele la instituţiile de specialitate din domeniul educaţional ne-au ajutat să identificăm şi să ne însuşim exemple de bune practici din alte tări europene. A fost un prilej de a cunoaşte nivelul de implemantare TIC în ţările participnte la work-shop, mai ales din Spania, ţara organizatoare prin vizitele la instituţiile educaţionale menţionate. Vom încerca în viitor să propunem un proiect pentru organizarea unei vizite de studii în România.

Presa spaniolă a mediatizat primirea cursanţilor la rector
Presa spaniolă a mediatizat primirea cursanţilor la rector

Rep.: Aţi întâmpinat greutăţi în ceea ce priveşte comunicarea în cadrul vizitei?
Marius Buzera:
Deşi eram din ţări diferite totuşi am relaţionat extraordinar. Munca în echipă a fost fructuoasă, nefiind împiedicată în nici un fel de factori discriminatorii.  Limba de comunicare oficială în cadrul cursului a fost engleza, dar s-au purtat discuţii între particianţi şi în spaniolă, frnceză, italiană sau germană.  Fiecare membru al grupului a supus atenţiei celorlaţi una până la trei probleme şi în urma discutării în echipe de câte 4-5 persoae s-a supus dezbaterii întregului grup Lucrul în echipă, pe grupe sau colectiv a fost  benefic, dezvoltarea programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii fiind necesară şi îşi demonstrează pe deplin eficienţa..
Rep.: S-a reuşit realizarea unui parteneriat în urma acestei vizite?
Marius Buzera:
Da, am reuşit să semnăm chiar săptămâna trecută un parteneriat de colaborare cu Liceul Ogólnokształcące din Ostroleka Polonia. Acest parteneriat vizează realizarea împreună a mai multor activităţi comune în cadrul activităţilor Spring Day, scrierea unor proiecte de cooperare europeană Comenius, dar şi shimbul de elevi şi profesori.
De asemenea, dorim ca până  la mijlocul lunii noiembrie să finalizăm modalitatea de cooperare cu organizatia ECIPA din Italia privind modul de realizare a unor activităţi de pregătire profesională pentru cadrele noastre didactice.