Prima casă pentru gorjeni cu minim 12.500 RON

Persoanele care vor lua credit prin programul Prima Casă vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobânzii va fi EURIBOR la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR plus maxim 2,5%. Suma de 3.000 euro reprezintă practic avansul de 5% din suma totală de 60.000 euro garantată de stat. Dobânda EURIBOR (media la împrumuturile interbancare pe piaţa europeană) la creditele pe trei luni este în prezent de 1,28%, în timp ce ROBOR (dobânda la creditele interbancare pe piaţa internă) la aceeaşi scadenţă se situează în prezent la 10,54% pe an. Conform deciziei Guvernului, în favoarea statului va fi instituită o ipotecă de rangul I asupra locuinţei, care poate fi înstrăinată. Instituţia bancară va verifica îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către beneficiar pe toată durata contractului.Băncile trebuie să aibă o acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean pentru a participa la acest program care se va adresa tuturor persoanelor care nu deţin în prezent o locuinţă. Lipsa locuinţei va trebuie certificată prin declaraţie pe propria răspundere la notariat.Pentru achiziţionarea unei case prin intermediul programului guvernamental de garantare a creditelor trebuie achitat un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul este mai mare de 60.000 euro. Durata maximă a creditului este de 30 ani.Contractul de credit nu va conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către bancă a înţelegerii, iar băncile nu trebuie să perceapă comision de rambursare anticipată.