Premiile Societății de Științe Istorice din România 2023

În cadrul Școlii de Vară a Societății de Științe Istorice de la Brăila, desfășurată în perioada 23-28 iulie 2023, au fost date publicității Premiile Societății de Științe Istorice din România 2023 (acordate pentru lucrări publicate anul anterior).

După o deliberare de câteva luni, unde o comisie special desemnată a analizat lucrările propuse, au rezultat următorii câștigători:

PREMIUL „AURELIAN IORDĂNESCU”

  1. ȘTEFAN AFTODOR, GABRIEL PASCU, DIN VIAȚA ȘI ACTIVITATEA LUI GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI, BRĂILA, EDITURA „ISTROS” A MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, 2022.

2. VALENTIN MAIER, DOCUMENTE PRIVIND DEZVOLTAREA REŢELEI DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (1949‐1959), BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI – BUCHAREST UNIVERSITY PRESS, 2022.

PREMIUL „A. D. XENOPOL”

  1. TUDOR VIȘAN-MIU, MAREȘALII PALATULUI. DEMNITARI AI CURȚII REGILOR ROMÂNIEI, BUCUREȘTI, EDITURA CORINT, 2022.

2. NÁNDOR BÁRDI (ED.), JUDIT PÁL (ED.), DINCOLO DE TRANȘEE. CUM AU TRĂIT MAGHIARII DIN TRANSILVANIA MARELE RĂZBOI ȘI TRIANONUL, BUCUREȘTI, EDITURA HUMANITAS, 2022.

PREMIUL „CONSTANTIN C. GIURESCU”

  1. DRAGOȘ SEBASTIAN BECHERU, ROMÂNIA ȘI PROBLEMA PETROLULUI, 1969-1981, TÂRGOVIȘTE, EDITURA CETATEA DE SCAUN, 2022.

2. VIORICA RĂPAN, CATAGRAFIA DE LA 1838 – ORAŞUL BUZĂU, BUZĂU, EDITURA ALPHA MDN, 2022.

3. GHEORGHE BÎLGĂ, UN IMPORTANT CENTRU AL PETROLULUI ROMÂNESC BUȘTENARI (1857-1948), TÂRGOVIȘTE, EDITURA CETATEA DE SCAUN, 2022.

4. INA CHIRILĂ, GH. GHIBĂNESCU (1864-1936) ‒ CERCETĂTOR AL ISTORIEI MOLDOVEI MEDIEVALE, IAȘI, EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”, 2022.

PREMIUL „GHEORGHE BRĂTIANU”

  1. MARIAN HARIUC, ANDREI OȚETEA. UN SPIRIT AL SORBONEI IN ROMANIA SECOLULUI XX, MEGA, CLUJ-NAPOCA, 2022.

2. CARMEN FLOREA, THE LATE MEDIEVAL CULT OF THE SAINTS. UNIVERSAL DEVELOPMENTS WITHIN LOCAL CONTEXTS, ABINGDON & NEW YORK, ROUTLEDGE, 2022.

3. LUCIAN-VALERIU LEFTER, BOIERI AI MOLDOVEI ÎNAINTE ŞI ÎN VREMEA LUI ȘTEFAN CEL MARE, CLUJ-NAPOCA, EDITURA MEGA, 2022.

PREMIUL „NICOLAE IORGA”

  1. SIMION CÂLȚIA, TUDOR-RADU TIRON, DECORAȚIILE ROMÂNIEI. LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE NORMATIVE, VOL. 1: 1860-1930, VOL. 2: 1930-1947, VOL. 3: 1948-1989, 1989-2020, BUCUREȘTI, EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI-BUCHAREST UNIVERSITY PRESS, 2022.

2. DORIN STĂNESCU, ȘAMPANIA REGILOR. O ISTORIE A PRIMEI FABRICI DE ȘAMPANIE DIN ROMÂNIA, PIVNIȚELE RHEIN & CIE (1892-2022), IAȘI, EDITURA POLIROM, 2022.

DIPLOME DE EXCELENȚĂ, PENTRU MERITE DEOSEBITE ÎN PROMOVAREA SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA

GHEORGHE NICHIFOR

DUMITRU TOMONI

DORINA NICHIFOR