POSDRU: „Învățăm împreună”: Un proiect strategic pentru judeţul Gorj

Loading

Recent a fost lansat în judeţul Gorj proiectul „Învăţăm împreună!”, cofinanţat  din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Valoarea proiectului este de 1 280 092,50 lei şi are ca beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj în parteneriat cu Şc. Gen. „Al. Ştefulescu”; Lic. de Muzică şi Arte Plastice „C-tin Brăiloiu”; Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu şi Casa Corpului Didactic Gorj. Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea inspectorilor şcolari Claudia Zaharia, Cornel Toma, Ion Elena şi Cristian Gârdu dar şi a reprezentanţilor  unităţilor partenere: Aurel Popescu, Aurelia Savu, Mihaela Ceauranu şi Dorin Taşcău.

Justin Sebastian Paralescu coordonează proiectul „Învăţăm împreună!”, cofinanţat  din Fondul Social European
Justin Sebastian Paralescu coordonează proiectul „Învăţăm împreună!”, cofinanţat din Fondul Social European

Profesorul Justin Sebastian Paralescu, coordonatorul proiectului, ne-a declarat că obiectivul principal al acestuia este  dezvoltarea la nivelul municipiului nostru a unei reţele de şcoli incluzive model care vor promova succesul şcolar, stima de sine, respectul pentru celalalt, toleranţa şi interculturalitatea, responsabilitatea pentru mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă.
Rezultatele anticipate ale proiectului după o perioadă de implementare de doi ani ar fi următoarele: elevii din grupurile vulnerabile şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare: elevii din instituţiile partenerilor se vor adapta mai uşor la cerinţele şcolare, mediul şcolar fiind atrăgător, incluziv, funcţional cu bază materială dezvoltată; elevii şi-au dezvoltat atitudini pozitive faţă de problemele mediului înconjurător; cadrele didactice formate au competenţe, abilităţi şi atitudini pozitive pentru educaţia incluzivă; formarea unui grup de inspectori şcolari, directori şi consilieri şcolari în managementul de proiect şcolar.

Activităţi multiple
Principalele activităţi ale proiectului, după cum spun iniţiatorii acestuia, se referă la o campanie de promovare a proiectului; managementul de proiect, pe toată durata de implementare a proiectului: urmarirea activităţilor , organizarea şi mobilizarea oamenilor şi resurselor proiectului, raportare şi comunicare permanenta; lunar întâlniri ale echipei de proiect; achiziţionarea de echipamente şi materiale consumabile; formarea şi perfecţionarea personalului didactic din grupurile ţintă; dezvoltarea de curriculum, inclusiv elaborarea de material didactic : cursuri de“Educatie antreprenoriala”, Istoria romilor, tradiţiile şi obiceiurile romilor”, “Educatie interculturala , elaborarea de programe si desfasurarea activitatilor specifice Liceului de Muzică şi Arte Plastice; activităţi extracurriculare (doar în ceea ce priveste educaţia nonformală şi informală, dezvoltarea culturii antreprenoriale şi a cetateniei active): excursii şi vizite de studiu, activităţi vizând educaţia economică şi cultura antreprenoriala, acţiuni vizând dezvoltarea cetateniei active; campanii de conştientizare în vederea participarii la educaţie şi formare profesională iniţială, promovarii normelor, elementare de igiena si mentinere a sanatatii inclusiv respectarea diversitatii: activităţi de informare şi formare privind igiena şi sanatatea; introducerea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învăţare în învăţământul preuniversitar: \”Calculatorul si informaţia\”- activitati de initiere si formare pentru utilizarea calculatorului si a internetului; dezvoltare, actualizare şi management de baze de date în vederea asigurării şi managementului calităţii în învăţământul preuniversitar, inclusiv pentru corelarea ofertei de pregătire cu cerinţele pieţei muncii şi monitorizarea participarii la educaţie şi conectarea cu alte baze de date relevante; integrarea principiului dezvoltării durabile în instrumentele şi metodologiile, procesele de predare şi instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu.