Planuri mari pentru recâștigarea statutului disciplinei Istorie

La sfârşitul lunii mai s-a desfășurat la Liceul Decebal din București reuniunea anuală a Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România. Pe lângă discuţiile privind organizarea Societăţii, membrii S.Ş.I.R. au omagiat personalitatea profesorului Nichita Adăniloaie la împlinirea vârstei de 85 de ani.

Gorjul a fost reprezentat la București de istoricii Gheorghe Nichifor, Cornel Şomâcu, Andrei Popete-Pătraşcu şi George Alexandrescu.
Gorjul a fost reprezentat la București de istoricii Gheorghe Nichifor, Cornel Şomâcu, Andrei Popete-Pătraşcu şi George Alexandrescu.

Societatea de Ştiinţe Istorice din România este, conform statutului în vigoare,  o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală. Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice. Înscrierea se face pe bază de cerere individuală, însoțită de recomandarea unui membru SSIR. Cotizația anuală a fost fixată la 15 lei. În prezent S.Ş.I.R. numără aproape 500 membri care activează în 29 de filiale. Potrivit unui contract de comodat semnat cu Universitatea din București la 16 decembrie 2011, sediul S.Ş.I.R. este la Facultatea de Istorie a Universității din București.
La Consiliul Național din acest an, desfăşurat la Bucureşti, Filiala Gorj a fost reprezentată de istoricii: Gheorghe Nichifor, Cornel Şomâcu, Andrei Popete-Pătraşcu şi George Alexandrescu. În ultimii ani, reuniunile istoricilor s-au desfășurat la Câmpina (2009), Reșița (2010) și Mioveni (2011).
S.Ş.I.R. interesată de rolul istoriei
În cadrul consiliului din acest an au fost ascultate informări ale membrilor conducerii și ale unor președinți de filiale pe teme ale activității curente, s-au adoptat documente, care au exprimat poziția S.Ş.I.R. față de rolul istoriei în cadrul Curriculum-ului şcolar, a fost prezentat  cel de-al 79 număr al revistei „Studii şi articole de istorie” pe anul în curs şi s-au operat modificări în componența Biroului Național Executiv, la propunerea prof. dr. Bogdan Mugescu, președintelui S.Ş.I.R.
Cu acest prilej istoricii au luat şi hotărârea inițierii demersurilor în vederea clasificării naționale (CNCS) a revistei „Studii și articole de istorie”, în acest scop fiind reorganizate redacția și regulile interne ale revistei.
În după-amiaza aceleiași zile de 26 mai 2012 a avut loc și ședința Biroului Național Executiv al S.Ș.I.R. Pentru organizarea în condiții optime a cursurilor de vară, care în acest an se vor desfăşura la Piteşti în perioada 15-21 iulie 2012, în formatul consacrat (3 zile – dezbateri, 3 zile – excursii tematice la Golești, Ștefănești – Florica, Câmpulung – Mateiaș și Curtea de Argeș) s-a stabilit o listă de teme și conferențiari ce urmează să fie contactați pentru a participa la cursurile de vară. A fost de asemenea alcătuit calendarul decernării Premiilor S.Ș.I.R. pentru anul 2011.
Autorii gorjeni Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu vor fi prezenţi în cadrul Premiilor S.Ş.I.R. cu lucrarea „Aspecte ale vieţii cotidiene din Gorj în mărturii ale vremii 1938-1947”, lucrare ce a fost publicată la sfârşitul anului trecut.