Pilotarea examenelor din anii viitori şi în Gorj

Loading

În perioada 9-23 mai 2012 se desfăşoară pentru prima dată evaluări la clasele II, IV şi VI. Este vorba doar de pilotări pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional. Printre şcolile din Gorj participante reţinem Şcoala Gimnazială Padeş, Şcoala Gimnazială Câlnic şi Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Elevii gorjeni vor trebui să demonstreze în fiecare lună mai ce au învăţat pe parcursul anului şcolar
Elevii gorjeni vor trebui să demonstreze în fiecare lună mai ce au învăţat pe parcursul anului şcolar

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat vineri, 9 martie 2012., pe site-ul http://www.edu.ro/, ordinele de ministru privind metodologiile care vizează evaluările ce decurg din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Au devenit astfel publice metodologiile de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 9-23 mai, prin administrări pilot, pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional.

Eşantionarea făcută de CNEE
Tot cu acest prilej a fost publicată şi  lista unităţilor de învăţământ care compun acest eşantion: 86 pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a, respectiv 86 de şcoli pentru clasa a VI-a. Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrată în unităţi de învăţământ distincte. Menţionăm că activitatea de pilotare vizează instrumentele de evaluare şi procedurile de organizare a acestor evaluări.
Testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/ tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale şi matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
Dintre şcolile gorjene unde se susţine această evaluare amintim Şcoala Gimnazială Padeş, Şcoala Gimnazială Câlnic şi Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Începând din anul şcolar 2012-2013 toţi elevii din clasele respective vor susţine evaluarea ale cărei rezultate vor fi consemnate în portofoliul elevului.