Petiții la Primăria Târgu Jiu

Loading

primaria targu jiuPrimăria municipiului Târgu-Jiu a primit în anul 2015 un număr de 54.392 documente, din care, un număr de 11.194 reprezintă petiţii propriu-zise, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.
Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor, un număr de 898 cetăţeni s-au prezentat în audienţe.
Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amenajarea parcărilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, utilităţi.
În cadrul audiențelor organizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe probleme legate de legile fondului funciar s-au prezentat în anul 2015 un număr de 345 persoane ale căror probleme au fost supuse analizei comisiei locale.
Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionarea sesizărilor adresate la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora la serviciile de specialitate. La acest telefon au fost înregistrate în anul 2015 un număr de 1.953 propuneri şi sesizări.