Opinia ta contează pentru viitor!

Asociația Aurora Hurezani, în parteneriat cu Primăria Hurezani, Școala Gimnazială Hurezani, Asociația de tineret VIITORUL Căpreni, SRTv-Societatea Română de Televiziune din București, S.C. Tipografia ProdCom S. R.L. Târgu Jiu, Radio OMEGA, Asociația PRO VERTICAL, Asociația “Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III“ , implementează în perioada 01 februarie – 30 noiembrie 2012, proiectul « Opinia ta conteaza pentru viitor!», finanțat de Comisia European prin Programul Tineret în Acțiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt membrii grupului țintă care au constituit echipa de implementare a proiectului, membri echipei de proiect-coordonatorul de proiect, managerul de proiect, instructorul și partenerii în proiect.
Beneficiarii indirecți sunt membrii comunității locale, tineri și varstnici, cadre didactice, autorități locale, mass-media.
Scopul proiectului a fost implicarea tinerilor din mediul rural în viața comunității.

Obiective și activități

Obiectivele proiectului «Opinia ta conteaza pentru viitor!» au fost : Crearea unei pagini web pentru școlile din Hurezani și Căpreni, un spațiu optim de informare pentru tineri, despre diferite domenii sociale, economice, educative și de dezvoltare profesională; Creșterea gradului de informare a tinerilor din comuna Hurezani cu privire la oportunitățile educative, sociale cu 15%; Creșterea gradului de participare a tinerilor la viața comunității sub toate formele de manifestare a acesteia –economică, civică, politică, culturală.
La activitățile proiectului au participat 53 de tineri din Căpreni și Hurezani, au fost identificate și dezbătute următoarele nevoi în cele două comunități-Hurezani și Căpreni: nevoia de a se depăși barierele de comunicare; dificultăți în a socializa – nevoia de a stimula și dezvolta relațiile interumane; nevoia de a îmbunătăți relația școală-părinte-copil și de a implica părinții în actul educațional al tinerilor; nevoia de a lupta împotriva sărăciei.
Au fost aplicate chestionare de feed-back pe un număr de 62 de persoane din Hurezani și 56 de persoane din Căpreni, punctajul mediu obținut fiind de 29 puncte din 30 puncte, punctaj maxim.

Participanți

Coordonatorul de proiect, prof.Manuela Liliana Vlăduț, împreună cu președintele asociației Aurora Hurezani, prof. Gherghina Minchici, au înmânat tinerilor care s-au implicat cel mai mult în activitățile proiectului premii constând în treninguri, pantofi sport, dicționare de limba română și limba engleză.
Proiectul a dus la apariția de noi idei de activități, a dus la crearea de noi parteneriate, la apariția de noi lideri locali – persoane resursă în proiectele viitoare. Proiectul a fost condus de instructor ing. Mariana Badea și coordonator proiect prof. Manuela Liliana Vlăduț, iar echipa de implementare a fost formată din : Roberta Ecaterina Coleșin, Georgiana Iulia Ungureanu, Andreea Ruxandra Badea, Lucia Vlăduț, Marius Ion Bănicioiu, Vasile Laurențiu Popescu, Toma Florian Mândruț, Ion Alexandru Nedelcu