O săptămână de educaţie permanentă pentru şcolile din Gorj

Loading

În perioada 18-24 noiembrie 2013 se va desfășura  sub genericul “Cetățean român – cetățean european”, a XIV-a ediție a “Festivalului National al Șanselor Tale”, o săptămână a educației permanente.

Săptămâna Educaţiei Permanente constituie o campanie de promovare a educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii
Săptămâna Educaţiei Permanente constituie o campanie de promovare a educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii

Organizarea acestei săptămâni a educației adulților / educației permanente se află sub egida UNESCO – Institutul pentru educație – Hamburg, România numărându-se printre cele 48 de ţări din lume care organizează anual acest eveniment.
Această manifestare cultural-artistică și sportivă răspunde politicii promovate de Ministerul Educației Naționale pentru diversificarea și extinderea ofertei de educație prin unitățile de învățământ și consolidarea rolului acestora ca centre de resurse educaționale la nivelul comunității.
Având în vedere ca anul 2013 este Anul European al Cetățenilor, Ministerul Educației Naționale  recomandă ca unitățile de învățământ  în colaborare cu autoritățile publice locale, instituții de cult și cultură, asociații sportive, organizații nonguvernamentale, să organizeze și sa coordoneze activități și programe educative, cultural-sportive.
În săptămâna menţionată, în şcolile din Gorj se vor organiza acţiuni de tipul:  promovarea documentelor europene și naționale în domeniul educației permanente; dezbateri, seminarii, simpozioane; acțiuni de formare în parteneriat (activități culturale, sportive, educație civica, educație pentru valorile democrației, educație pentru protecția mediului, educație estetică); lansări de carte, filme; diseminare de bune practici.
Activitățile planificate de școli în perioada 18-24 noiembrie 2013, care se încadrează în tematica festivalului, se vor desfășura și vor fi mediatizate sub genericul “Festivalul National al Șanselor Tale”.