Naveta cadrelor didactice se va da în continuare

La acest moment, circa 1000 de cadre didactice din judeţul Gorj au procese sau sunt deja în posesia unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care primăriile sunt obligate să le deconteze naveta până şi de la locul de muncă. Timp de câteva zile acest drept rămăsese în suspensie ca urmare a faptului că Legea Educaţiei Naţionale abrogase vechile prevederi legislative. MECTS şi-a corectat această omisiune începând cu 17 februarie când printr-un ordin de ministru a fost refăcut cadrul legislativ pentru ca acest drept al dascălilor să se acorde.

Cele mai multe primării din judetul Gorj nu au achitat naveta cadrelor didactice si riscă să fie executate silit
Cele mai multe primării din judetul Gorj nu au achitat naveta cadrelor didactice si riscă să fie executate silit

Potrivit sindicatelor din învăţământul gorjean, există foarte multe cadre didactice care au acţionat în instanţă primăriile pentru decontarea navetei. Există şi primării cum ar fi cele din Negomir şi Fărcăşeşti, dar şi Novaci, Crasna, Baia de Fier, Bengeşti, Bumbeşti-Piţic care se achită de această obligaţie faţă de cadrele didactice. În unele zone edilii şi consiliile locale nu înţeleg încă obligaţia legală de decontare a navetei.

Nou cadru legislativ
Deoarece în Legea Educaţiei Naţionale nu se preciza expres cum se face decontarea navetei cadrelor didactice, MECTS a dat la 17 februarie şi instrucţiunile necesare publicate în MONITORUL OFICIAL, Partea I, Nr 123/17.02.2011. Rămâne de discutat dacă şi cum vor fi obligate consiliile locale să deconteze naveta cadrelor didactice.În  documentul semnat de ministrul Daniel Petru Funeriu se specifică:”Art. 1: Personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei locale, astfel:a)decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală.
b)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.Art. 2: Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.”
Se pare că în perioada următoare executorii judecătoreşti vor pune poprire pe conturi la mai multe primării.

One Comment on “Naveta cadrelor didactice se va da în continuare”

Comments are closed.