Manifestare SRI pe teme de combaterea terorismului

Continuă, la nivelul judeţului Gorj, acţiunile Serviciului Român de Informaţii ce au ca obiectiv eficientizarea comunicării cu societatea civilă, prin organizarea la 11 iunie a.c. de către Direcţia Judeţeană de Informaţii Gorj cu sprijinul Direcţiei Programe de Comunicare din SRI a unor activităţi de comunicare publică şi promovare instituţională, subsumate temei „SRI-autoritate a statului de drept în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului”, manifestare la care sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, inclusiv din instituţiile cu atribuţii pe această linie, din cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, ai agenţilor economici importanţi din judeţ, media locale.
Proiectul în cauză continuă demersurile anterioare ale SRI la nivelul societăţii civile din judeţul Gorj ce vizează dezvoltarea culturii de securitate, terorismul fiind o ameninţare globală şi majoră la adresa comunităţilor umane contemporane.
Actualitatea temei propuse şi includerea în program a unui exerciţiu tehnico-aplicativ va suscita cu siguranţă interesul opiniei publice şi al invitaţilor.