Majoritatea şcolilor gorjene sunt pregătite pentru începutul de an şcolar

La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a analizat, împreună cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, Marius Boeriu şi cu inspectorul şcolar general, Justin Paralescu, stadiul pregătirii şcolilor de pe teritoriul judeţului Gorj, pentru debutul noului an şcolar. Primarul Florin Cârciumaru a dat o atenţie specială şcolilor din Târgu-Jiu, vizitându-le pe majoritatea în aceste zile.

Scolile gorjene sunt gata de primul clopoţel din 13 septembrie 2010
Scolile gorjene sunt gata de primul clopoţel din 13 septembrie 2010

În perioada 19 august – 2 septembrie, două echipe mixte, formate din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj, Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi Direcţiei de Sănătate Publică Gorj au efectuat un control tematic în toate şcolile din localităţile judeţului. Obiectivul controlului a fost pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru deschiderea anului şcolar 2010 – 2011. În funcţie de situaţia existentă în fiecare localitate, a fost stabilit un program de măsuri cu responsabili din cadrul autorităţilor locale, instituţiilor deconcentrate şi şcolilor, şi cu termen de finalizare 10 septembrie a.c.
În majoritatea unităţilor de învăţământ, lucrările de investiţii, reparaţii şi igienizări sunt încheiate. Excepţie fac lucrările de investiţii de la şcoala Rădineşti, comuna Dănciuleşti, care vor continua în cursul anului şcolar, în limita fondurilor. O problemă aproape generală este lipsa apei curente. Furnizarea apei potabile rămâne în sarcina autorităţilor locale şi directorilor coordonatori ai şcolilor, în condiţii sanitare corespunzătoare.
Din totalul de 630 unităţi şcolare existente, 230 nu au autorizaţie sanitară de funcţionare. Aici urmează cursurile numai 15% dintre elevii gorjeni. Dintre şcolile fără autorizaţie, la data controlului, 118 încă nu solicitaseră eliberarea documentului respectiv. Soluţionarea problemei revine Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, precum şi primăriilor, până la sfârşitul săptămânii viitoare.
Transportul elevilor cu autobuzele şcolare nu poate fi asigurat în câteva comune, din cauza imposibilităţii legale de a angaja un conducător auto la nivel de primării. Mijloacele de transport adecvate lipsesc şi în comunele unde au fost comasate unităţile şcolare. Consiliul Judetean Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean vor întocmi o notă de fundamentare pe care o vor înainta Ministerului Educaţiei, pentru asigurarea a cel puţin 15 microbuze noi pe total judeţ.
Manualele şcolare necesare pentru începerea noului an şcolar au fost asigurate în proporţie de 90%, restul urmând a fi livrate de către editurile cu care au fost încheiate contracte. Responsabilitatea pentru încheierea în bune condiţii a acţiunii revine Inspectoratului Judeţean Gorj şi directorilor coordonatori ai şcolilor respective.
Consiliul Judeţean Gorj, prin compartimentele de specialitate, împreună cu reprezentanţii I.Ş.J. Gorj, primarii şi directorii coordonatori ai şcolilor, vor monitoriza în continuare activităţile de igienizare din şcoli, asigurarea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare din cadrul Programului guvernamental „Cornul şi laptele”, refacerea împrejmuirilor şi amenajarea corespunzătoare a spaţiului exterior aferent şcolilor, destinat bazelor sportive, spaţiilor de joacă, intrărilor în incinte etc.