Litua XIII, un fel de „Cartea cărţilor”

Recent, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a scos de sub tipar revista „LITUA XIII „ –  studii şi cercetări, 2011. Tematica acestor lucrări cuprinde cercetările arheologice din epoci diferite, desfăşurate pe teritoriul Olteniei: judeţele Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Dolj, iar articolele au un material ilustrativ cu valoare documentară.

Pagini din istoria Gorjului, în Litua
Pagini din istoria Gorjului, în Litua

Revista de specialitate cuprinde mai multe capitole: arheologie, istorie, etnografie şi folclor, conservare, geologie şi recenzii.
La capitolul Arheologie sunt cuprinse temele: Cătălin Nicolae Pătroi „Puncte de vedere privind elemente de tip Vinca, din cultura eneolitică Sălcuţa”, Cătălin Chitonu, Dumitru Hortopan, Gheorge Calotoiu „Unelte de piatră şlefuită din colecţiile muzeului „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu, judeţul Gorj”, Gheorghe Calotoiu, Adina Gabriela Cotorogea „Cercetări arheologice în aşezarea din perioada bronzului târziu de la Pârâul Boia, comuna Jupâneşti, jud. Gorj”, Gheorghe Calotoiu „Consideraţii asupra spiritualităţii geto-dacilor reflectate în descoperirile arheologice de pe teritoriul actual al Gorjului”, Dumitru Hortopan „Recipiente de tip mortaria descoperite în Dacia meridională în sec.II-III p.Chr.,Carol Terteci, Ion Tuţulescu „Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni – Buridava romană, jud. Vâlcea” şi Dan Matei „Die romischen Kastelle aus Dakien nach dem aurelianischen Ruckzug und der Fall Răcari”.

Istorie
Capitolul Istorie prezintă studiile: „Presa românească şi modelarea opiniei publice în prima jumătate a sec. al XIX-lea” de Livian Rădoescu, „Regulamentul privind organizarea administrativă a Dobrogei” de Dumitru Valentin Pătraşcu, „Activitatea băncilor şi cooperativelor populare la nivelul comunei Băleşti” de Cornel Şomâcu, „Un medic gorjean susţinător al idealului naţional dr. Nicolae Hasnaş (1875-1966)” de Gheorghe Nichifor şi Dorina Nichifor, „Ansamblul arhitectural Gheorghe Tătărescu” de Gabriela Neta Popescu, „ Ofiţeri activi gorjeni” de Vasile Novac, „Atitudinea britanică referitoare la problema abdicării regelui Mihai” de Marian Alin Dudoi, „Anul 1944 în viziunea unor martori oculari din Basarabia” de Sofia Arsenii şi Eugenia Găţu, „Semantica gesticii şi a scenariului festiv legate de 23 August” de Adrian Gorun şi Gheorghe Gorun, „Continuitate şi discontinuitate în relaţiile dintre România şi Federaţia Rusă, după ‚90” de Miruna Mădălina Trandafir „Muntenegru – istorie şi geopolitică” de Dumitru Valentin Pătraşcu şi Adina Gabriela Cotorogea.

Etnografie
Capitolul Etnografie şi folclor este reprezentat în revista „LITUA XIII” prin articolele: „Superstiţii din monografii gorjene” de Al. Doru Şerban, „Materiale şi tehnici de acoperire a construcţiilor populare din Vâlcea (sec. XIX – XX)” Ionuţ Dumitrescu „O privire generală asupra aspectului şi semnificaţiilor împrejmuirilor din zona Gorjului” de Albinel Victor Firescu, „Cetatea Bulzeşti. Geografie şi câteva elemente simbolice în „La lilieci” de Cornel Bălosu, „Filofteia Lăcătuşu, un cântec stins la 30 de ani”  de Dorin Brozbă, „Pictura murală de la mânăstirea Tismana” de Ion Popescu Brădiceni, „Rădăcinile artei lui Brâncuşi” de Ion Mocioi.

Alte teme
Capitolul Conservare cuprinde articolul lui Ion Catană referitor la „Colecţia de clişee pe sticlă Ion Popescu – Voiteşti”.
Capitolul Geologie se compune din două studii „Vila Elena Luna Ion Popescu – Voiteşti comuna Bălăneşti jud. Gorj” şi „Gazella de 3 milioane de ani” semnate de Felicia Bantea.
Capitolul Recenzii cuprinde: recenzia lui Dumitru Cătălin Rogojeanu, referitoare la cartea scrisă de Marc Bloch „Apologie pour la histoire ou metier de historien”  2 edition, Librărie Armand Colin, Paris, 1952, 112 p.
Tehnoredactarea cărţii a fost făcută de Robert Adrian Catană de la Muzeul Judeţean Gorj.
Revista „LITUA XIII”  din 2011 cuprinde planşe, desene, imagini referitoare la studiile prezentate.
Articolele din anuarul Muzeului Judeţean Gorj „LITUA XIII” se adresează profesorilor, elevilor, studenţilor şi publicului larg interesat de arheologia şi istoria Gorjului, cât şi a istoriei naţionale.

One Comment on “Litua XIII, un fel de „Cartea cărţilor””

  1. @ dl dr. Calotoiu

    In ce priveste articolul despre 23 august, autorii sunt Hadrian si Gheorghe Gorun.

Comments are closed.