LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2 TG-JIU- ambasador al educației prin proiecte ERASMUS+

Îmbunătățirea calității formării și educației tinerilor, promovarea inovării și transferul de cunoștințe în Uniunea Europeană, sunt o parte dintre măsurile propuse pentru abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea contemporană și se constituie ca priorități naționale și europene. Politica educațională a școlii se înscrie în prioritățile și obiectivele europene și naționale, prin obiectivele și rezultatele propuse anual, respectiv: achiziția, actualizarea continuă și dezvoltarea nivelului de cunoaștere, de deprinderi și de competențe profesionale ale elevilor, pregătirea pentru activităţi care utilizează noi tehnologii şi solicită creativitate, inovare şi responsabilitate, spirit civic, cetățenie activă, responsabilitate, toleranță, respect pentru valorile autentice, interculturalitate, dobândirea de abilități cheie transferabile, dezvoltarea competențelor sociale, creşterea gradului de adaptabilitate la provocările apărute pe piaţa forţei de muncă europeană.

            Liceul nostru este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii. Formarea profesională de specialitate este obiectivul principal al activității noastre, fără a uita nevoia de cultura generală și dezvoltarea abilităților de viață ceea ce poate fi cheia succesului elevilor noștri. Dezvoltarea profesională și personală pentru elevi și profesori este în esență mijlocul pentru îmbunătățirea instruirii și creștere economică pentru întreaga comunitate.

Deschiderea internațională a României a condus la adoptarea unei perspective globale și în școala noastră. În acest context, s-a facilitat promovarea unor valori europene, precum: toleranță, democrație, unitate, egalitate, pluralism, siguranță, libertate, nediscriminare, identitate și tradiții. Şcoala noastră a cunoscut o dezvoltare semnificativă  şi prin implicarea în proiecte mari, cu finanţare naţională sau internaţională.

Liceul Tehnologic Nr. 2  ăți propune lărgirea progresivă a campului de acțiune pe seama procesului de internaționalizare și globalizare a mediului economic și social in care își desfașoară existența.

Strategia de Internationalizare a liceului vizează continuarea acestui proces cu aceeași intensitate. Aceasta se impune cu precădere ca urmare a aceluiași proces de internationalizare si globalizare caracteristice prezentului, prin insăși recunoașterea diversității culturale și a necesității de a lua in considerare valorile culturale specifice în strategia managerială de dezvoltare a Liceului Tehnologic Nr. 2 pe plan internațional.

Decizia de internaționalizare adoptată de catre Liceul Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu reprezintă rezultatul voinței de angajare într-un sistem internațional, expresia politicii sale de dezvoltare.

În perioada 2020-2022 la Liceul Tehnologic nr. 2 Tg-Jiu s-a desfășurat proiectul ERASMUS+ „Oportunități de dezvoltare personală și profesională europeană prin stagii de practică internațională” Proiect  Erasmus+  de mobilitate KA1-VET Nr. proiect:  2020-1-RO01-KA102-07 9422- un proiect complex, cu o valoare de peste 350 000 euro și 12 participanți din 4 școli partenere care au constituit un consorțiu pentru implementarea la standarde de calitate a proiectului.

PARTENERII PROIECTULUI – MEMBRII CONSORȚIULUI VET

 • LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2  TÂRGU JIU – COORDONATOR
 • LICEUL  AUTO TRAIAN VUIA TÂRGU JIU – PARTENER
 • LICEUL TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ TÂRGU JIU – PARTENER
 • CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TÂRGU JIU – PARTENER

Parteneri internaționali

 • CASA DA EDUCACAO-Lisboa-Portugal
 • Futurum – Coordination of EU Projects-Poland
 • Sabor Mineiro Actividades Hoteiras LDA-Portugal-Charneca da Caparica
 • JT Serwis Marcin Ladowski-Wrocław-Poland
 • INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR.RICARDO JORGE-Lisboa-Portugal

În anul școlar 2021-2022 în cadrul proiectului “Oportunități de dezvoltare personală si profesională europeană prin stagii de practică internațională” ,Nr. 2020-1-RO01-KA102-07 9422 s-au defășurat următoarele stagii de mobilitate internațională :

– În  perioada 20 septembrie- 8 octombrie 2021, s.a desfasurat în Lisabona, Portugalia un stagiu de practica, la care au participat 29 de elevi.15 elevi de la clasa XI A, domeniul PROTECTIA MEDIULUI, calificarea TEHNICIAN ECOLOG, din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 2 și 14 elevi, domeniul MECANICĂ, calificarea MECANIC AUTO-școală profesională, din cadrul LICEULUI AUTO ,, TRAIAN VUIA,,. Elevii de la LICEUL AUTO TRAIAN VUIA  au desfasurat practica la SANTOGAL P. COMÉRCIO E REPARAÇãO DE AUTOMÓVEIS Lda, iar elevii de la LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2, la INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR. RICARDO JORGE.

– FLUX 3 Perioada desfasurarii stagiului 12 .03.1.04. 2022

14 LT2- calificarea OSPĂTAR(CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚÏ DE ALIMENTAȚÏE, 7 elevi Liceul Auto- MECANIC AUTO și 5 Scoala Specială- BUCĂTAR

Agenți economici stagiu de practică

 • SABOR MINEIRO
 • CAPRICCIOSA CARCAVELOS
 • CAPRICCIOSA DOCS         
 • CAPRICCIOSA ORIENTE

– FLUX 5-28 mai-17 iunie 2022

21 elevi – 14 elevi calif. Ospătar(Chelner) Vânzător în unități de alimentație, de la Liceul Tehnologic Nr.2 (CT2)+ 7 elevi calif. Mecanic Auto, de la Colegiul Auto Traian Vuia (CATV-a XI a), 4 elevi calificarea Bucătar de la CSEI Tg-Jiu + 5 profesori însoțitori

 • JAPAN TECH, centrul de instruire practică din WROCLAW,  POLONIA 
 • MODERN COOK RESTAURANT, centrul de instruire practică din WROCLAW,  POLONIA 
 • MARRIOT HOTEL, centrul de instruire practică din WROCLAW,  POLONIA 
 • INVITE HOTEL, centrul de instruire practică din WROCLAW,  POLONIA 

Programul Erasmus+ s-a pliat pe obiectivele și nevoile identificate în cadrul instituției deoarece am găsit aici mediul propice pentru încurajarea și dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi oferirea de noi oportunităţi de educaţie, formare şi stagii pentru tineri, lărgirea orizontului cultural și intercultural, dezvoltarea competențelor socialeși de comunicare, inclusive într-o limbă de circulație internațională care le va crește adaptabilitatea și mobilittaea într-o Europă deschisă.

Prof. VOICU MANUELA- coordonator proiect

Prof. BÎZOCU CODRUȚA NICOLETA