Liceul Novaci are aspiraţii europene şi „tălpi” româneşti

Că la Liceul Teoretic Novaci se face carte este o constantă de mulţi ani, absolvenţii de aici regăsindu-se în învăţământul superior şi diverse sectoare social-economice ale Gorjului. Liceul a beneficiat de foarte mulţi bani pentru crearea unui campus şcolar şi acum îşi diversifică oferta şcolară. La sfârşitul anului trecut acest liceu a primit aprobarea specialiştilor ARACIP pentru înfiinţarea de noi clase şi profiluri. Părinţii din Novaci care au copii de vârsta gimnaziului put opta acum să-i dea să studieze în această instituţie, mai ales pe cei care au calităţi sportive.

Procesul de învăţământ de la Novaci a fost apreciat de evaluatorii ARACIP
Procesul de învăţământ de la Novaci a fost apreciat de evaluatorii ARACIP

Creşterea prestigiului şi a rezultatelor Liceului din Novaci se pare că nu a bucurat pe toată lumea în oraşul de la poalele Păpuşii. Aşa s-au născut mai multe luări de cuvânt pe direcţia Consiliului  Judeţean şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj din partea reprezentanţilor Şcolii Generale din localitate, aceştia văzând doar pericolul să rămână fără elevii cei mai competitivi. Interesant că la acest moment sunt mai mulţi elevi de gimnaziu din Novaci care studiază la şcolile din municipiul Târgu-Jiu, o situaţie pe care o considerăm deloc întâmplătoare. Unde mai punem că este cunoscut faptul că în mediul rural se găsesc mereu tineri cu aplecare pentru sport.

Acreditare conform legii
Pe 8 decembrie 2008, aşa cum este publicat pe site-ul A.R.A.C.I.P. , anexa 2 a Hotărârii Consiliului, au fost autorizate, urmând să fie semnate ordinele de către Ministru, două clase, una de liceu (IX) şi una de gimnaziu (V) la Liceul Teoretic Novaci. Este vorba de o evaluare făcută în luna noiembrie 2008 de către specialiştii ARACIP şi are în vedere punerea în valoare a campusului şcolar care s-a construit aici dar şi a resurselor umane existente.
De fapt, nu ar trebui să ne mirăm că Liceul Teoretic Novaci  doreşte să devină una din şcolile de prestigiu ale judeţului, adaptându-se noilor cerinţe ale reformei învăţământului românesc, anume etalarea şcolii româneşti la nivel european. Acest lucru implică o muncă suplimentară din partea factorilor implicaţi în educaţie, în primul rând din partea dascălilor, care trebuie să conştientizeze rolul major pe care îl au în îndeplinirea misiunii nobile de educatori.
Deşi despre profesorii de la liceu cei din gimnaziu nu vorbesc la acest moment tocmai frumos, nu vedem de ce nu ar fi de lăudat cei implicaţi de doi ani în realizarea unui Campus Şcolar la Novaci, a cărui investiţie este până în prezent de 3.030 000 lei. Lucrările au constat în reabilitarea clădirilor şi amenajarea unui teren sintetic cu nocturnă, profesorii de aici dorind realizarea un mediu educaţional la nivel european, o alternativă de succes a învăţământului.
Propunerea de înfiinţare a clasei gimnaziale şi a clasei liceale cu profil vocaţional sportiv a avut raţiunea modernizării întregului proces educativ.
Oferta educaţională pe care o propune acest liceu este originală, dar realistă, ea a fost elaborată de profesorii şcolii care s-au angajat în realizarea acesteia. Dacă un Campus trebuie să ofere elevilor toate condiţiile de dezvoltare ( un proces instructiv de calitate, activităţi de socializare, invăţare centrată pe elev, acest lucru va fi posibil la Novaci. Programul prelungit al elevilor care este în oferta educaţională este unul din elementele care schimbă şi în acelaşi timp individualizează pe cei de aici. Familia nu va mai fi nevoită să ape­le­ze la diverse metode de pre­gătire suplimentară a copiilor, aceştia îşi vor efectua pregătirea temelor sub îndrumarea profesorilor, care, de altfel, prin lege, au un număr de 40 ore în norma didactică. A fi profesor nu înseamnă doar a preda, ci activitate efectivă în şcoală, în sprijinul elevilor, având ca scop atin­gerea performanţei.
Acest  model de învăţământ nu este nou pentru Europa. Trebuie să existe un început şi pentru şcolile din România. Cei de la Liceul Teoretic ştiu ce fac şi acest mod de a face carte se va raspândi. Că ne place sau nu, că ne e frică că ne pierdem catedrele, acestea sunt problemele noastre.
Un părinte ne spunea cu prilejul vizitei noastre la Novaci: «Problema familiilor din oraşul Novaci este aibă copiii supravegheaţi până termină părinţii serviciul şi să primească sprijin copiii în realizarea temelor sau pe­trecerii timpului liber într-un mod organizat.» Subscriem.