Legea Educației Naționale aduce clasa pregătitoare și testări ale elevilor

După un an care a însemnat doar amânări, Legea Educației Naționale începe să producă efecte. Anul 2012 va aduce câteva noutăți cum ar fi clasa pregătitoare și evaluările de la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Titularizarea profesorilor pe posturi se va face prin examen la fiecare școală. După trei ani, va reveni și învățământul profesional în cadrul liceelor tehnologice. Se schimbă și denumirea școlilor, din ”Generale” în ”Gimnaziale” iar Colegiile vor fi cele Naționale sau cu denumirea simplă fără specificarea filierei.

 Elevii vor putea să facă multe activități extrașcolare în ”Săptămâna altfel” începând din această primăvară
Elevii vor putea să facă multe activități extrașcolare în ”Săptămâna altfel” începând din această primăvară

În anul 2012 au intrat sau va începe aplicarea unor schimbări importante în Educație. Astfel, măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului „finanţarea urmează elevul” se aplică din această lună. Tot din acest an, concursul de titularizare va fi organizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. O altă noutate vizează organizarea învăţământului profesional, de fapt o revenire la o situație de acum câțiva ani. În învăţământul superior în 2012 vor fi terminate alegerile pentru noile structuri de conducere ale universităţilor şi vor fi consfinţite primele consorţii universitare.  Ministerul Educației analizează oportunitatea reintroducerii concursului de admitere la facultate.

Clasa pregătitoare, numărătoare inversă
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012 – 2013. Astfel, copiii născuţi în 2005 vor fi admişi în clasa întâi fără clasă pregătitoare, iar cei născuţi în 2006 vor intra în clasa pregătitoare.
Există însă aici câteva precizări de făcut. Pentru copiii născuţi în intervalul 1 septembrie 2006 – 31 decembrie 2006 părinţii vor putea opta dacă prelungesc încă un an grupa mare sau dacă cei mici merg în grupa pregătitoare. În cazul în care copiii născuţi în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie rămân încă un an în gupa mare, în anul şcolar 2013-2014 vor intra obligatoriu în clasa pregătitoare.
Potrivit legii, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.
Clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică acreditate sau autorizate. Aceste clase pot funcţiona şi la grădiniţe.
Inspectoratele şcolare vor asigura înscrierea în clasa întâi a tuturor copiilor în vârstă de şapte ani şi a copiilor în vârstă de şase ani împliniţi până la data începerii anului şcolar, dacă aceştia au frecventat grupa pregătitoare şi dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali.
Potrivit profesorului Justin Sebastian Paralescu, inspector școlar general al județului Gorj,  inspectoratele şcolare vor organiza şi înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor în vârstă de şase ani împliniţi până la data începerii anului şcolar, dacă nu au frecventat grupa pregătitoare, precum şi a copiilor care împlinesc aceeaşi vârstă până la sfârşitul anului calendaristic, dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali şi dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Inspectoratul Școlar Județean Gorj va  înainta, până în 20 ianuarie 2012, spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi.

Evaluări la clasele II, IV și VI
Tot din 2012 începe evaluarea de la finalul clasei a II-a, urmărindu-se  evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
O altă evaluare va fi cea de la finalul clasei a IV-a, prin eşantionare, o evaluare a nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar. Fiecare școală va trebui să aibă propriile evaluări la sfârșitul ciclului primar al învățământului.
De asemenea, la finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare și matematică şi ştiinţe. Bineînțeles, așa cum v-am informat la timpul oportun, elevii de clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Națională în luna iunie 2012 iar cei de clasa a XII-a Bacalaureatul.

A început semestrul al II-lea
Semestrul al II-lea a început la 16 ianuarie 2012 şi va dura  cinci luni, interval în care va fi o vacanţă de primăvară de 14 zile, precedată de o „săptămână altfel”, spre sfârşitul anului şcolar fiind anunţate evaluări la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi cele naţionale, precum şi Bacalaureatul.
Elevii nu vor avea cursuri în zilele libere prevăzute de lege, respectiv marţi, 1 mai – Ziua Muncii şi luni 4 iunie, a doua zi de Rusalii. Vacanţa de vară va fi între 23 iunie şi 9 septembrie.
Totodată, în premieră pentru şcoala românească, în săptămâna 2-6 aprilie vor fi desfăşurate doar activităţi extracurriculare şi extraşcolare, având un orar specific. Ea a fost denumită de Ministerul Educaţiei „săptămâna altfel” și va fi o premieră didactică și extrașcolară.
Tot spre sfârşitul semestrului vor fi organizate şi evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, un ordin al Ministerului Educaţiei în acest sens urmând să fie publicat în perioada următoare.

One Comment on “Legea Educației Naționale aduce clasa pregătitoare și testări ale elevilor”

  1. Domnule Somicu, ce este cu aceasta clasa pregatitoare la Targu-Jiu? Domnul director de la Sc nr 4 mi-a spus ca nu are loc pentru fetita mea desi stau pe Str. Unirii. Cui trebuie să mă adresez?

Comments are closed.