Lansarea cărţii: „din volbura vieţii…” de dr. Nicolae Hasnaş

Despre viaţa şi activitatea celui care a fost dr. Nicolae Hasnaş s-au scris puţine rânduri şi poate doar precaritatea informaţiilor memorialistice au făcut ca această personalitate să rămână doar în memoria gorjenilor, atât ca un foarte bun profesionist dar şi ca un mare om politic liberal, parlamentar, prefect al judeţului Gorj, un protector neobosit al şcolii şi sprijinitor al vieţii culturale gorjene.

Cartea memorialistică a dr. Nicolae Hasnas a asteptat foarte multi ani pănă a fost publicată
Cartea memorialistică a dr. Nicolae Hasnas a asteptat foarte multi ani pănă a fost publicată

Începând din această săptămână,  filele care lipseau din viaţa şi activitatea doctorului Nicolae Hasnaş au fost repuse în cartea pentru eternizarea numelui său, prin grija neobositului documentarist ing. Titu Pânişoară, a jurnalistului Ion Şoldea şi a tipografului  Dumitru Cinciulescu, directorul Tipografiei Prodcom din Târgu-Jiu.
Povestea unui manuscris
Mulţi ani, după moartea distinsului medic, manuscrisul autobiografic a rămas nevalorificat, Nicolae Hasnaş înmânându-l strălucitului profesor de limba şi literatura română Stelian Sterescu. Acesta l-a citit, l-a apreciat şi a scris un prolog şi un epilog lucrării, alegând şi opt variante pentru titlul cărţii: „DIN VOLBURA VIEŢII…”,  „Sub steagul muncii…”, „Povara unor strădanii”, „Sub umbra destinelor…”, „Lângă amurg…”, „Oppostet vivere”, „despicând viaţa”, „Rânduri memorialistice din viaţa Doctorului Nicolae Hasnaş”.
Profesorul Stelian Sterescu nu a reuşit să tipărească manuscrisul, dar l-a încredinţat profesorului de limba franceză Dumitru Pârvoaica, acesta apelând la sprijinul distinsului documentarist ing. Titu Pânişoară. Domnia sa a convenit să asigure tipărirea acestei cărţi autobiografice a vieţii şi activităţii ilustrului medic specialist, om politic şi de cultură, doctorul Nicoale Hasnaş.
Cartea păstrează patina vremii, fiind o lectură plăcută pentru cititori, dar şi o sursă bogată de documentare biografică pentru cercetătorii istoriei locale.

Nicolae Hasnaş, o viaţă de om
Dr. Nicoale Hasnaş s-a născut la 5 noiembrie 1875 în localitatea Micşeni, comuna Salcia, judeţul Botoşani. Studiile elementare le-a făcut în comuna natală, iar pe cele liceale la Botoşani. În 1902 a absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti, obţinând diploma în medicină şi chirurgie. În anul 1905 a plecat la Sulina în calitate de medic al oraşului şi al marinei comerciale. Peste numai doi ani va deveni medic al spitalului din Târgu-Jiu. A participat la Războiul de Întregire a Neamului (1916-1918), fiind decorat cu numeroase distincţii naţionale şi franceze. Demobilizat a revenit în urbea de pe Jiu şi s-a dedicat activităţii medicale gorjene, reorganizând spitalul local şi dotându-l cu aparatură corespunzătoare.
De-a lungul timpului a publicat numeroase studii si articole ştiinţifice de specialitate. Se va stinge din viaţă în anul 1966, la Bucureşti. Ulterior, urna cu resturile pământeşti a fost depusă în cimitirul oraşului Târgu-Jiu.

Lansare la Muzeul Judeţean
Vineri, 5 noiembrie 2010, orele 10.00, autorii acestei cărţi vă invită la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, pentru lansarea acestei cărţi, unde vor lua cuvântul: prof. Alexandra Andrei, ing. Titu Pânişoară, jurnalistul Ion Şoldea, prof. Dumitru Pârvoaica, prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Gheorghe Gorun, conf. Univ. dr. Ion Mocioi, prof. dr. Zenovie Cârlugea, prof. George Manoniu, medicii Constantin Şişiroi şi Dan Duminică, ec. Mihail Raţă.

2 Comments on “Lansarea cărţii: „din volbura vieţii…” de dr. Nicolae Hasnaş”

 1. Stimati Domni,
  Multumiri si felicitari domnilor Soldea si Pinisoara pentru aceasta actiune in memoria celui care a fost Doctorul Hasnas.
  Multumiri personale in calitate de nepot si cu rugamintea de a-mi
  facilita procurarea unui exemplar din acest volum.
  Cu multumiri anticipate.
  Serban Hasnas Tel. 0720.111136

Comments are closed.