La Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”: „Cum mă văd în viitor?”

În cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia Festivalului Şanselor Tale, la Colegiul Tehnic ” General Gheorghe Magheru” din Tg-Jiu, miercuri 08.12.2010, a avut loc activitatea de orientare şcolară şi profesională intitulată “Cum mă văd în viitor?”. Activitatea a fost iniţiată din nevoia elevilor de a putea obţine informaţii reale din piaţa muncii. Scopul urmărit a fost de a forma la elevi un mod de gândire critic privind  cerinţele agajatorilor pentru locurile de muncă specifice domeniului în care se pregătesc , condiţiile oferite de diferiţi angajatori, salarii.

elevi-ct-gheorghe-magheruÎn cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia Festivalului Şanselor Tale, la Colegiul Tehnic ” General Gheorghe Magheru” din Tg-Jiu, miercuri 08.12.2010, a avut loc activitatea de orientare şcolară şi profesională intitulată “Cum mă văd în viitor?”. Activitatea a fost iniţiată din nevoia elevilor de a putea obţine informaţii reale din piaţa muncii. Scopul urmărit a fost de a forma la elevi un mod de gândire critic privind  cerinţele agajatorilor pentru locurile de muncă specifice domeniului în care se pregătesc , condiţiile oferite de diferiţi angajatori, salarii.
La activitate au participat elevii claselor a-XII-a coordonaţi de profesorii Alina Parcalabu, Camelia Pecingina, Aurelia Gorun, Simona Pătrăşcoiu. Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu universităţi din ţară care au prezentat elevilor oferta educaţională pentru anul universitar 2010-2011.
Au fost prezentate materiale informative şi s-au purtat discuţii privind cererea şi oferta pe piaţa muncii din judeţul nostru si din ţară.
S-au aplicat chestionare care să reflecte cât de bine ştiu să se orienteze profesional tinerii absolvenţi, bazându-se pe aptitudinile dobândite în anii de şcoală şi pe cererea de pe piaţa muncii.
Din discuţiile purtate s-a constatat că elevii îşi pot analiza cu obiectivitate caracteristicile personale, şi de obicei fac corect legătura cu traseul personal de educatie şi formare profesională.
Prof. Parcalabu Alina
Pecingina Camelia