Investiții de   milioane de euro la Bălești

Se poate spune fără teama de a greși că, în ultimii ani, comuna Bălești evoluează sub zodia investițiilor. Anual, milioane de euro s-au investit aici în facilități edilitare și utilități. Foarte curând, zona Bălești va oferi toate condițiile urbane, dar cu  avantajele  ruralului, ceva sinonim cu localitățile limitrofe din preajma orașelor Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara.

Evoluția comunei Bălești din ultimii ani se datorează, fără nici un fel de îndoială edilului, economistul Mădălin Ion Ungureanu. Acesta și-a concentrat  eforturile pe cel puțin două direcții mari: investiții în apă-canal și drumuri ; construcția sau reabilitarea infrastructurii școlare. Potrivit dinamicii actuale, în doar câțiva ani,  Băleștiul va deveni cea mai modernă localitate din preajma municipiului Târgu-Jiu. Nu trebuie neglijat faptul că în 2023 va demara efectiv Parcul Industrial din localitate, facilitate de care vor beneficia firmele care vor să investească în zonă, dar și locuitorii, prin locurile de muncă create, iar localitatea prin taxele și impozitele obținute.

Anul 2023 se anunță unul record la Bălești din perspectiva investițiilor. După un calcul simplu,  milioane de euro vor veni în această zonă. Cele mai importante investiții sunt:

-o finanțare de 12.396.263,56 lei la care se adaugă  2 221 469,47 lei contribuție din bugetul local,  pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Bălești, pe străzile Bălești-Seci-Rasova, Linia II Bălești – zona Ghinoiu – pârâu Rasova, strada Clean, strada Ghencea, zona Strămutați, DN 67 – Fabrica de pâine Anairo, satul Tămășești zona Ciobanu, intersecție Aleea Iazului, DN 67 zona Mertecom – pod CF”;

-15 098 995,91 lei pentru Înființare rețea canalizare și stație de epurare pentru satele Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești, DN 67 Tămășești-pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj”;

-7 073 839,25 lei pentru Modernizare drumuri de interes local în sat Ceauru, com. Bălești, jud. Gorj;

-5 683 787, 91 lei  pentru proiectul Îmbunătățirea structurii drumurilor de exploatație agricolă și rută alternativă pentru traficul agricol în comuna Bălești, județul Gorj;

-2 167 464,81  lei  contractul de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, intitulat ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”,  finanțare nerambursabilă;

-4 336 355,48 lei din fonduri locale și împrumut bancar pentru amenajare rigole stradale, trotuare, accese la gospodării, drum national DN 67, Comuna Bălești.

Finanțări în infrastructura școlară

Învățământul din comuna Bălești s-a bucurat de o atenție  sporită din partea primarului Mădălin Ungureanu. Dacă, în anii trecuți, s-a investit în două grădinițe noi cu program prelungit și o sală de sport ultramodernă, pentru anul 2023, primarul localității  spune că va  fi realizată o  creșă în comună. Aceasta va fi amplasată în satul Ceauru, iar lucrările vor  începe din această primăvară. Tot în acest an demarează construcția  unei noi grădinițe cu program prelungit, de data aceasta în satul  Cornești.

Cele două investiții sunt următoarele:

-Proiect tip –construire creșă mică, sat Ceauru, comuna Bălești, județul Gorj, 10 008 260,42 lei:

-Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în satul Cornești- 4 332 755,77 lei  în total.