Întârzieri mari în colectarea selectivă a gunoiului la Râmnicu Vâlcea

Itinerariul nostru privind colectarea selectivă a gunoaielor în municipiile  din Oltenia continuă în această săptămână cu municipiul Râmnicu Vâlcea. Ca peste tot până acum, și aici procentele de colectare selectivă a deșeurilor sunt jenante dar lucrurile ar putea sta mai bine din 2021 când ar trebui să se finalizeze licitația privind managementul integrat al acestei activități. Practic investigația noastră a scos la iveală că toată lumea este în așteptarea licitației care trebuia finalizată de mult timp. Pe surse, la Râmnicu Vâlcea se așteaptă un operator mare și serios care să rezolve toate problemele.

La Râmnicu Vâlcea, deşi autorităţile locale au adoptat formal măsuri pentru îndeplinirea prevederilor legale, prin hotărâri de consiliu local, colectarea deşeurilor municipale se face în continuare nediferenţiat de către operatorul de salubritate, compania ROMPREST SERVICE SA Bucureşti. Cifrele reprezentanţilor Primăriei Râmnicu Vâlcea arată că, la finalul anului 2019, gradul de colectare selectivă a deşeurilor municipale din Râmnicu Vâlcea este de aproximativ 10 – 15%, cu mult sub pragul de 40% prevăzut prin lege pentru anul trecut. Din dorinţa de a minimiza costurile, ROMPREST SERVICE SA nu a implementat în Râmnicu Vâlcea, din 2019 până în prezent, sistemul de colectare selectivă a deşeurilor municipale, nici aici nefiind îndeplinită ţinta de colectare prevăzută de lege. Situaţia este parţial justificată întrucât municipalitatea a amplasat doar o treime dintre cotainerele diferenţiate coloristic conform fracţiilor de colectare. Deși doamna Mariana Ionescu, manager zonal Râmnicu Vâlcea al ROMPREST SERVICE SRL București, nu ne-a confirmat oficial, e greu să bage cineva bani într-o activitate în care s-ar putea să nu se mai regăsească în anul 2021.

Deşi municipiul Râmnicu Vâlcea este parte a proiectului Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea încă de la debutul proiectului, din 2013, nici până în prezent nu a fost atribuit contractul de colectare şi transport al deşeurilor (de altfel, componentă esenţială a investiţiei). Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate – ADIS Vâlcea (autoritatea contractantă) nu a iniţiat procedura de atribuire a contractului de salubrizare (cuprinzând colectarea, transportul deşeurilor şi operarea staţiilor de sortare Brezoi si Râureni) timp de 7 ani! Atunci, cum să ne mai mirăm că nu se face colectarea selectivă? Lucrurile par să se fi schimbat în ultima perioadă, licitația se va desfășura la începutul anului 2021 după cum ne-a declarat domnul Adrian Cosac, președintele ADIS Vâlcea. E importantă și precizarea că Adrian Cosac gestionează de circa un an ADIS Vâlcea.

O altă investiţie asumată în proiectul menţionat – „Proiectare şi execuţie lucrări pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Roeşti“ (componentă esenţială a sistemului de management al deşeurilor, care va deservi municipiul Râmnicu Vâlcea) a cunoscut întârzieri repetate, încă din faza de elaborare a documentaţiei tehnice. Vina se pare că este proiectantului, ISPE PROIECTARE şi CONSULTANŢĂ SRL Bucureşti, care a depăşit termenele de redactare a studiului de fezabilitate şi a caietului de sarcini, remise beneficiarului (Consiliul Judeţean Vâlcea) în cursul acestui an, cu întârzieri de mai multe luni de zile. Şi, pentru ca paharul să fie plin, demararea proiectului de mai sus este afectată şi de tergiversarea lucrărilor de modernizare a unei porţiuni din Drumul Comunal 112, care asigură accesul la amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din comuna Roeşti. Aici, firma CAZICOM SRL Băile Olăneşti a demarat lucrările abia în luna martie 2020, deşi acestea au fost contractate încă din luna septembrie 2018. Potrivit reprezentantului ADIS Vâlcea, lucrurile s-au lămurit și până la jumătatea anului 2021 vom avea toate lucrurile funcționale.

Un calcul simplu ne arată că, la finele acestui an, este imposibilă realizarea ţintei de 50% colectare selectivă din masa totală a deşeurilor municipale din Râmnicu Vâlcea. De-a, Domnul, să nu spunem același lucru la sfârșitul lui 2021!