Înscrierea în clasa I obligatorie până la 1 mai 2009

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a primit o notificare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru a informa părinţii în legătură cu necesitatea înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil, până la data de 1 mai 2009. Intenţia MECI este de a prefigura cu o mai mare claritate numărul de elevi care vor începe şcoala în septembrie 2009, astfel încât să poată fi identificat necesarul real de posturi disponibile pentru mişcarea personalului didactic.

Din toamnă pot merge la şcoală şi elevii care împlinesc 6 ani până la sfârşitul lui 2009
Din toamnă pot merge la şcoală şi elevii care împlinesc 6 ani până la sfârşitul lui 2009

Potrivit ISJ Gorj, măsura se corelează cu prevederile Ordinului nr. 5.742/28.10.2008 privind Metodologia de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform căreia inspectoratele şcolare vor afişa şi publica lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile, până la data de 22 mai 2009.

La limita legii la Târgu-Jiu
ISJ Gorj se va asigura că toate unităţile şcolare cunosc arondarea străzilor din fiecare localitate şi vor transmite acestora obligaţia înscrierii cu prioritate a copiilor care locuiesc în apropierea şcolii şi ulterior, în limita locurilor disponibile, a celorlalţi solicitanţi. Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere în clasa I, fiecare unitate şcolară va afişa până la data de 16 martie 2009, numărul de clase disponibil, în conformitate cu planul de şcolarizare, iar săptămânal, situaţia înscrierilor. În plus, unităţile şcolare vor răspunde în scris şi în timp util tuturor solicitărilor de înscriere depuse de către părinţi.
Din experienţa ultimilor ani la Târgu-Jiu, la şcolile de centru(în special “Alexandru Ştefulescu” şi “Constantin Săvoiu”) efectivele au crescut în proporţie foarte mare pe seama elevilor din alte zone ale Municipiului sau din comunele limitrofe: Turcineşti, Băleşti, Drăguţeşti şi Dăneşti. Nu se ţine cont de domiciliul elevilor şi al părinţilor, ci sunt rezolvate cu prioritate aceste cereri, urmând ca elevii proprii să fie înscrişi chiar cu solicitarea la ISJ pentru mărirea numărului de clase. Tot la aceste şcoli, lucru care poate fi verificat, efectivele la clasă sunt peste cele recomandate la solicitarea părinţilor pentru cadrele didactice cele mai apreciate.

1 mai, doar orientativ
Data de 1 mai nu are caracter de termen limită, înscrierile fiind în continuare posibile, conform legislaţiei în vigoare.
Se solicită ISJ Gorj să întreprindă toate măsurile în vederea respectării, pe cât posibil, a calendarului înscrierilor, lucru care va permite încadrarea de personal didactic calificat, element esenţial în asigurarea calităţii educaţiei viitorilor şcolari.
Reamintim faptul că articolul 20, alineatele 2 şi 3 din Legea nr. 268/13 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995, prevede că în clasa I se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, precum şi cei care împlinesc respectiva vârstă până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psiho-somatică este corespunzătoare. De asemenea, „la cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar, va fi amânată cu un an”.