Gorjeanul Mădălin Bunoiu premiat de Academia Română

În săptămâna ce a trecut Academia Română a decernat premiile anuale pentru cele 14 secții pe care le are, premiul pentru Științe Fizice ”Constantin Miclescu” revenindu-i gorjeanului Octavian Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest  din Timișoara. Premiul Academiei se acordă o dată în viață și are ca suport activitatea desfășurată cu doi ani înainte. Octavian Mădălin Bunoiu a primit înalta distincție pentru un număr de 5 lucrări publicate în reviste internaționale de prestigiu cu tema ”Obținerea și caracterizarea materialelor cristaline și nanostructurate”.

Octavian Mădălin Bunoiu este singurul gorjean care a obținut premiul Academiei după 1989
Octavian Mădălin Bunoiu este singurul gorjean care a obținut premiul Academiei după 1989

Gorjul reușește periodic să uimească prin personalitățile pe care le lansează în toate domeniile, din nefericire tot mai puține în ultimii ani. O asemenea personalitate este și tânărul cercetător Octavian Mădălin Bunoiu, prorector, responsabil cu strategia academică, al Universităţii de Vest Timişoara, cel care a primit în anul 2012 Premiul Academiei Române pentru cercetările privind ”Obținerea și caracterizarea materialelor cristaline și nanostructurate”. Deși un cercetător foarte tânăr, încă nu a împlinit 40 de ani, Octavian Mădălin Bunoiu este în prezent un cercetător recunoscut și respectat în acest domeniu. Au contribuit la acest lucru cele două titluri de doctor (Doctor în Fizică-Universitatea de Vest Timișoara; Doctor în Știința Materialelor – Institutul Național Politehnic din Grenoble-Franța) dar și o serie de lucrări publicate în reviste de prestigiu la nivel internațional (cotare ISI).

Cine este Octavian Mădălin Bunoiu?

Pentru gorjeni poate prima informație relevantă este că eroul acestor rânduri provine dintr-o familie de dascăli și este fiul cel mare regretatului profesor și om de cultură Dumitru Bunoiu. A doua informație importantă este că a absolvit cu mai bine de două decenii în urmă actualul Colegiu Tehnic ”General Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu. Au urmat studiile universitare la Timișoara și în Franța, alegând o carieră universitară la Timişoara.
Am purtat un dialog cu Octavian Mădălin Bunoiu, cele mai importante răspunsuri fiind următoarele.

Despre activitatea didactică

”Începând din anul 2003 (după conferirea titlului didactic de lector) şi până în prezent am condus activitatea didactică la un număr de 8 discipline din planurile de învăţământ ale Facultăţii de Fizică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Dintre acestea, trei discipline au fost predate la Ciclul de studii universitare de licenţă (Fizică Moleculară şi Căldură, Fizică Statistică, Istoria Fizicii) si cinci discipline la Ciclul de studii universitare de Master (Complemente de Fizica Solidului I, Metodologia Cercetării Ştiinţifice – specializările Fizica Materialelor Cristaline şi Optica şi Spectroscopia Materialelor Laser, Metode de Obţinere a Cristalelor, Materiale Cristaline şi Aplicaţii, Complemente de Fizica Solidului II – specializarea Fizica Materialelor Cristaline).
În activitatea didactică am încercat întotdeauna să mă ridic la standardele impuse de tradiţia Facultăţii de Fizică din Timişoara, să ofer studenţilor o bibliografie actuală şi un mod modern de predare şi evaluare. În acelaşi timp am introdus, la disciplinele predate, 14 noi lucrări de laborator. Am condus 28 lucrări de diplomă la ciclul de licenţă şi 20 disertaţii la Master.”

Despre cercetătorul Octavian Mădălin Bunoiu

„În ultimii ani am desfăşurat activităţi în cadrul a peste 10 granturi de cercetare câştigate prin competiţie având atât calitatea de director cât şi pe cea de membru al echipei de cercetare. Granturile la care am participat sunt atât în domeniul fizicii materiei condensate dar şi în domeniul didactic / educaţional (adresat învăţământului universitar de Fizică).
Activitatea ştiinţifică desfăşurată este dedicată domeniului Fizicii Materiei Condensate, în particular Ştiinţa Materialelor cu accent pe direcţiile: creşterea cristalelor din topitură (metoda Bridgman, metoda EFG); caracterizarea cristalelor – studiul defectelor, microscopie optică; studiul proprietăţilor optice ale cristalelor prin investigaţii de spectroscopie de absorbţie (UV-VIS, IR) şi emisie;termodinamica proceselor de cristalizare; modelarea numerică a câmpului termic, a curgerii topiturii şi a distribuţiei impurităţilor în procesele de creşteri de cristale.
Contribuţiile la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul Fizicii au fost materializate prin publicarea de articole/studii în reviste de specialitate, prin prezentarea de lucrări ştiinţifice în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale, şi ca invitat în diverse laboratoare din ţară şi străinătate,şi prin publicarea de cărţi de specialitate.
În activitatea de cercetare desfăşurată până acum am elaborat peste 50 de lucrări ştiinţifice publicate, dintre care:15 articole publicate în reviste cotate ISI; 6 articole publicate în reviste străine / proceedings-uri indexate ISI; 12 articole publicate în reviste recunoscute CNCS; 3 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCS; peste 12 lucrări invitate prezentate la conferinţe şi ca invitat în diverse laboratoare de cercetare; 6 articole publicate în extenso în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale recunoscute, dintre care 4 articole publicate în ultimii 5 ani; 4 proceedings-uri (indexate ISI) publicate în calitate de editor la AIP.”

Prestigiul academic și profesional

„Aşa cum am menţionat, domeniul de cercetare în care îmi desfăşor activitatea este legat de Fizica Materiei Condensate, în particular ştiinţa materialelor avansate cu aplicaţii în tehnologia modernă. Într-un timp relativ scurt materialele publicate au reuşit să pătrundă în literatura de specialitate fiind citate de peste 50 ori în articole publicate în reviste cotate ISI şi în articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (inclusiv încărţi de specialitate publicată de Springer, etc.).
La ultima verificare a activităţii ştiinţifice, când încă exista acces la baza de date Scopus, factorul Hirsch personal a fost 6. Ca şi componente ale recunoaşterii prestigiul profesional mai pot menţiona: Coordonări de structuri profesional ştiinţifice: Secretar ştiinţific şi prodecan al Facultăţii de Fizică: 2005 – 2012;  Prorector, responsabil cu strategia academică, al Universităţii de Vest Timişoara
Afilieri la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute: Asociaţia Americană de Creşterea Cristalelor; AIVELA (Associazione Italiana di Velocimetria Laser); Asociaţia Română de Ştiinţa Materialelor si Creşterea Cristalelor; Societatea Română de Fizică; Asociaţia pentru cercetare multidisciplinară din zona de vest a României; AMPGAR România. Sunt membru în colective editoriale de prestigiu cum ar fi Editor al Analelor Universităţii de Vest, Seria Fizică: 2005 – prezent. Închei această prezentare cu menţionarea a câteva distincţii:
Premiul Organizaţiei Internaţionale de Creşterea Cristalelor, 2001.
Premiul Organizaţiei Internaţionale de Cristalografie, 2001.
Premiul Asociaţiei Române de Ştiinţa Materialelor şi Creşterea Cristalelor, 2003.