Fizica, disciplina care uneşte pe elevi şi studenţi

Elevii  şi  profesorii de la Craiova s-au întâlnit la CT Mătăsari
Elevii şi profesorii de la Craiova s-au întâlnit la CT Mătăsari

De doi ani, între  Departamentul de Fizică de la Universitatea din Craiova  şi Colegiul Tehnic Mătăsari există o colaborare benefică pentru ambele părţi. Doi reprezentanți ai Departamentului de Fizică de la Universitatea din Craiova,  asist. univ. dr. Mihaela Tinca UDRISTIOIU şi  lect. univ. dr. Silviu Constantin SARARU s-au întâlnit cu elevii claselor a XI-a și a XII-a, cu profesorii de fizică și chimie de la Colegiul Tehnic Mătăsari pentru a promova disciplina Fizică prin intermediul experimentului .
În cadrul parteneriatului dintre Departamentul de Fizică  şi Colegiul Tehnic Mătăsari s-au urmărit mai multe obiective:perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar; atragerea şi participarea elevilor, studenţilor şi a cadrelor didactice la activităţi educative organizate în comun de cei doi parteneri; promovarea în rândul elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice a informaţiilor despre Departamentul de Fizică şi Colegiul Tehnic Mătăsari; creşterea calităţii învăţământului preuniversitar şi încurajarea contactelor ştiinţifice.
Aşa cum ne-a declarat profesorul Ion Săceanu, directorul CT Mătăsari,  au fost alese pentru această întâlnire doua teme, una interdisciplinară „ Surse de energie regenerabilă” și alta de verificare experimentală „Identificarea factorilor care influențează perioada pendulului gravitațional si a celui elastic”. Au fost utilizate echipamente de laborator care includ tehnologie de ultimă oră precum și o linie de senzori modernă care transmite în timp real la calculator datele achiziționate. Prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul unor softuri specializate. Li s-a explicat elevilor cu exemple din viața reală importanța studierii Fizicii, Matematicii, Chimiei, Biologiei și Geografiei.
În cadrul Programului ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!” ediţia 2014, Departamentul de Fizică de la Universitatea din Craiova a invitat elevii CT Mătăsari să viziteze laboratoarele didactice si de cercetare de care dispune departamentul.