Finalizare concurs planuri de afaceri STAR

Finalizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului

 „STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia”

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația ADES pentru Dezvoltarea Economiei Sustenabile implementează în perioada 24 Decembrie 2021 – 23 Decembrie 2023 proiectul cu titlul ”STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia” – cod MySMIS 140877, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140877 prin apelul de proiecte Innotech Student.

Valoarea totală a proiectului este de 9.685.593,10 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul Social European 8.232.754,14 lei și finanțare nerambursabilă asigurată din bugetul național în sumă de 1.452.838,96 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează susținerea  dezvoltării economice și sociale în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – înființarea, monitorizarea și asigurarea sustenabilității a minim 21 start-up-uri în cadrul cărora vor fi create minim 66 locuri de muncă sustenabile.

În perioada ianuarie-martie 2022 în cadrul proiectului au fost organizate 24 de grupe de curs la care au participat 346 de studenți dintre care 322 au obținut certificarea în urma promovării examenului.

42 de studenți au depus planuri de afaceri în cadrul concursului organizat în perioada 31 martie 2022 – 15 aprilie 2022. Evaluarea planurilor de afaceri a fost realizată de doua comisii, fiecare formata din trei persoane, antreprenori cu experiență de peste 10 ani.

În urma finalizării procesului de evaluare au fost selectate 24 de afaceri care vor genera cel puțin 69 de locuri de munca, acestea fiind finanțate cu sume de până la 100.000 euro, valoarea totala a finanțărilor acordate sub formă de ajutor de minimis fiind de 6.393.420,00  lei.

Cele 24 de afaceri finanțate vor fi implementate în Regiunea Sud Vest Oltenia – 22 afaceri in Gorj, o afacere in Olt si o afacere in Dolj.

Domeniile de activitate ale afacerilor finanțate sunt aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Fii  „STAR” printre antreprenori!!!

Date de contact:

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație 

Manager de proiect: Lidia Ene

E-mail: star@banipentrustudenti.ro

Telefon: +4 021.539 78 77

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României