Fermierii, recompensați dacă dau terenurile

Centrul Județean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează fermierii interesaţi că, în perioada 15 decembrie 2016 — 15 mai 2017, va fi deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru sub-măsura (sM) 6.5 ‚Schema pentru micii fermieri’ din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 — 2020 (PNDR 2020.

porumbiMicii fermieri care-și arendează terenul agricol pentru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 de euro/an până-n anul 2020. Sunt eligibili pentru acest ajutor fermierii care au beneficiat, cel puţin un an, de schema simplificată pentru micii fermieri, gestionată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.
Obiectivele submăsurii 6.5 sunt următoarele: cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor şi, în consecinţă, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor; prioritizarea fermierilor care cedează o exploataţie cu o suprafaţă mai mare şi în acele zone în care terenul are un potenţial productiv ridicat; submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investiţiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creşterii competitivității.
Beneficiarii sunt fermierii eligibili care au participat, cel puţin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013.
Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1

Criterii de eligibilitate:

Sunt eligibili pentru încasarea ajutorului de până la 1.500 de euro/an, până-n decembrie 2020, fermierii care au aplicat cel puţin un an pentru schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA). Aceşti fermieri trebuie să-şi cedeze exploataţia agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin contract de vânzare – cumpărare.

Valoarea primei

Valoarea primei anuale ce le revine beneficiarilor sM 6.5 este mai mare cu 20% faţă de suma primită în cadrul schemei simplificate pentru micii fermieri. Prima anuală se va adăuga la sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploataţiei.
Fermierul trebuie să transfere definitiv către alt fermier întreaga exploataţie a drepturile de plată corespunzătoare. Transferul definitiv al exploataţiei se va face integral către un singur fermier, care trebuie să fie înregistrat în Registrul Unic de Identificare – APIA. Cererea pentru transfer de exploataţie trebuie să fie înregistrată la APIA. Transferul definitiv al terenului se poate face prin următoarele contracte acceptate: contract de vânzare-cumpărare; act de donaţie; contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanţare.
Accesarea submăsurii şi succesul implementării pre-supune existenţa unei relaţii contractuale între doi fer-mieri. Astfel, deşi sunt plătiţi cei care cedează exploataţia, criteriile de selecţie îi au în vedere şi pe cei care preiau exploataţiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeţei exploatate, şi comasarea terenurilor agricole. Sprijinul oferit este o oportunitate pentru dezvoltarea unor exploataţii mai puternice care să beneficieze de fonduri euro-pene pentru investiţii.

Nu sunt eligibili

Nu sunt eligibili pentru ajutorul financiar: fermierii care au fost excluşi de la plată în cadrul schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I în anul precedent celui în care a transferat exploataţia nu sunt eligibili în cadrul acestei submăsuri; fermierii care s-au retras din schema simplificată pentru micii fermieri sau nu au primit plăţi în cadrul acestei scheme în anul 2015, nu mai au posibilitatea de a accesa Submăsura 6.5 în anul 2016, deoarece aceştia au obligaţia de a rămâne în schema simplificată pentru micii fermieri cel puţin 1 an; fermierii care nu pot prezenta documente prin care să dovedească dreptul de proprietate. Fermierul trebuie să deţină în proprietate cel puţin terenurile sau terenurile şi animalele care au făcut obiectul sprijinu-lui în cadrul schemei simplificate pentru micii fer-mieri din Pilonul I.

Evaluarea

Evaluarea unei cereri de finanţare eligibile se realizează în baza următoarelor principii de selecţie: principiul dimensiunii fermei transferate, prin prioritizarea celor mai mari exploataţii (maxim 30 puncte); principiul comasării exploataţiilor (maxim 60 de puncte); principiul potenţialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate (maxim 5 puncte); principiul dreptului real de proprietate (maxim 5 puncte).
Sprijinul financiar nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului şi până la data de 31.12.2020 şi reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/ an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calcu-lată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I).