Evaluarea Națională, fără surprize pentru 2016

Loading

Circa 4000 de elevi de clasa a VIII-a din Gorj vor susține Evaluarea Națională în zilele de 27 și 29 iunie 2016. Examenul își păstrează structura ca și în anii precedenți.

Evaluarea Națională se organizează cu multă exigență în ultimii ani
Evaluarea Națională se organizează cu multă exigență în ultimii ani

Cursurile clasei a VIII-a se vor încheia în 17 iunie 2016, iar în perioada 15-17 iunie va avea loc înscrierea la Evaluarea Naţională, potrivit Ordinului privind organizarea şi desfăşurarea examenului.
Candidaţii din județul Gorj vor susţine probele scrise în 27 iunie la Limba şi literatura română şi în 29 iunie la matematică. Rezultatele vor fi afişate în 1 iulie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În perioada 2-4 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 iulie vor fi afişate rezultatele finale.
Notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională vor conta la admiterea în liceu, prin repartizare computerizată. Ca și în acest an, elevii vor fi supravegheaţi audio-video în sălile de examen. De asemenea, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi cele în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise trebuie să aibă camere de supraveghere audio-video.
Cadrele didactice supraveghetoare la testele scrise au interdicţie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste sau cărţi.
În comisiile pentru Evaluarea Naţională nu vor fi nominalizate cadrele didactice care în sesiunile anterioare au săvârşit abateri şi au fost sancţionate.
Comisiile judeţene de organizare a Evaluării Naţionale pot decide suspendarea organizării examenului în unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave. În județul Gorj, singurele probleme înregistrate au apărut în anul 2014 în localitatea Bustuchin, proces aflat și acum pe rolul instanței.
Comisiile din unităţile de învăţământ şi cele judeţene de organizare a Evaluării Naţionale vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, vor fi verificate înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă.