După 15 ani școala se reorganizează pe baze noi

Aşteptată de câţiva ani buni, noua Lege a Educaţiei Naţionale  a fost declarată constituţională de CCR şi promulgată de preşedintele Traian Băsescu în 4 ianuarie 2011. Noua Lege a Educaţiei Naţionale este una extrem de controversată dar vine cu schimbări importante în domeniu cum ar fi reconfigurarea ciclurilor de studii;  finanţarea per elev a tuturor costurilor salariale, utilităţi, apă, căldură, manuale şi tot ceea ce ţine de standardele minime de autorizare a şcolii; curriculumul bazat pe competenţe şi, mai mult, corelarea dintre programă şi examene; introducerea de examene transdisciplinare ş.a.

Elevii vor da examen din doi în doi ani
Elevii vor da examen din doi în doi ani

Reprezentanţii partidelor politice din opoziţie, sindicatelor şi ONG-urilor contestă la acest moment mai degrabă modul de procedură de aprobare a legii decât conţinutul. Există prevederi care vor bulversa sistemul iar sindicatele au estimat pentru început peste 3500 de norme didactice care vor dispărea ca urmare a egalizării numărului de ore de predare pentru profesori la 18 ore/săptămână indiferent de vechime şi grad didactic.

Se schimbă ciclurile
Aşa cum am mai anunţat, noua lege prevede că învăţământul general obligatoriu este de zece clase şi cuprinde învăţământul primar şi cel gimnazial. Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri: educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare; învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV; învăţământul secundar, care cuprinde învăţământul secundar inferior sau gimnazial, ce include clasele V-IX, şi învăţământul secundar superior sau liceal, cu clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică, învăţământul profesional, cu o durată între şase luni şi doi ani, învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal.
Potrivit Legii Educaţiei, învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi cel postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei, în conformitate cu Registrul Naţional al Calificărilor. În scopul realizării finalităţilor educaţiei şi a formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, învăţământul liceal de stat este generalizat şi gratuit, dar respectiva prevedere va deveni realitate în următorii zece ani.
Foarte important,măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012 – 2013. De asemenea, este prevăzut ca măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.

Daniel Funeriu a reusit acolo unde au esuat ministrii Miclea, Adomnitei, Andronescu au esuat
Daniel Funeriu a reusit acolo unde au esuat ministrii Miclea, Adomnitei, Andronescu au esuat

Examene multe şi dificile… peste patru ani
Într-un învăţământ românesc care s-a obişnuit ca în ultimii ani să meargă tot mai mult pe evaluări formale, Legea Educaţiei Naţionale va aduce cuvenitele schimbări. Prima evaluare care va fi înscrisă în portofoliul educaţional are loc la finalul clasei pregătitoare. Atunci, cadrul didactic responsabil întocmeşte un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. Urmează o altă evaluare la finalul clasei a II-a. Fiecare şcoală organizează şi realizează evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. La finalul clasei a IV-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului realizează, prin eşantionare, o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar. Apoi, urmează o altă evaluare la finalul clasei a VI-a. Toate şcolile organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde limba română şi limba modernă .La finalul clasei a IX-a se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea cuprinde: o probă scrisă la limba şi literatura română; o probă scrisă la limba maternă; o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe; o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională; o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului; o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.
În noua Lege a Educaţiei, examenul de Bacalaureat cuprinde mai multe probe de evaluare a competenţelor. Este vorba despre evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română; de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal şi de evaluarea competenţelor digitale.
Examenul continuă apoi cu evaluarea competenţelor formate pe durata învăţământului liceal: probă scrisă la Limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările; două probe scrise, diferenţiate, după cum urmează: pentru profilul real din filiera teoretică (matematică; probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie); pentru profilul umanist din filiera teoretică (o limbă de circulaţie internaţională; probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socio-umane); pentru filiera tehnologică (probă scrisă disciplinară specifică profilului; probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire); pentru filiera vocaţională (probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării; probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării).