Doar C.N.T.V ar putea fi premiat în această toamnă

Loading

La propunerea ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, ministerul de resort a decis acordarea, începând cu anul şcolar 2010-2011, a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Iniţiativa MECTS se adresează unui club exclusivist de şcoli centenare din toată ţara. Din Gorj, singura unitate şcolară care ar putea îndeplini criteriile anunţate este Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu”, şcoală ce apărea în 1890. Există deja o problemă de interpretare a legii în toată ţara, în sensul că până la finele Primului Război Mondial existau foarte puţine licee, numărul acestora crescând abia din 1919.

CNTV este cea mai veche scoala din Gorj, aniversând in acest an 120 de ani de la infiintare
CNTV este cea mai veche scoala din Gorj, aniversând in acest an 120 de ani de la infiintare

“Diploma de Excelenţă Instituţională” are caracter onorific şi  va fi decernată de către MECTS, prin ordin de ministru, unităţilor de învăţământ care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au o vechime de cel puţin 100 de ani de activitate în acelaşi nivel de pregătire şi/sau acelaşi domeniu de calificare profesională, au obţinut rezultate de excepţie în pregătirea teoretică şi practică a elevilor şi au adus o contribuţie elocventă la creşterea calităţii actului educaţional.

Condiţii draconice
Referitor la prima condiţie, unităţile de învăţământ vor face dovada vechimii prin actele oficiale de înfiinţare şi vor menţiona modificările intervenite în timp în activitatea acestora prin schimbări de denumiri, modificări şi/sau dezvoltări ale structurii pe niveluri sau domenii de calificare  profesională. Rezultatele de excepţie în pregătirea teoretică şi practică a elevilor sunt cele obţinute de absolvenţi la examenele naţionale de finalizare a studiilor, pe parcursul studiilor, respectiv la concursuri/olimpiade naţionale şi internaţionale. Vor fi luate în calcul, de asemenea, evoluţia rezultatelor profesionale anuale ale elevilor din cel puţin ultimii 15 ani şi numărul absolvenţilor unităţii de învăţământ care, în timp, au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei, educaţiei, culturii, artei,  ştiinţei, sportului etc. Contribuţia elocventă la creşterea calităţii actului educaţional presupune existenţa unui procent de 90% de didactice calificate, a unei baze materiale dotate cu aparatură/material didactic modern şi certificarea unor preocupări privind reducerea abandonului şcolar.
Unităţile de învăţământ preuniversitar care îndeplinesc cumulativ aceste condiţii vor întocmi un dosar de autoevaluare care să cuprindă, în copie, documente justificative pentru fiecare din condiţiile enumerate. Dosarul, aprobat de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, se depune pentru validare la inspectoratul şcolar judeţean, până la data de 1 septembrie 2010. Până la data de 6 septembrie 2010, inspectoratul şcolar judeţean va discuta şi aproba în consiliul de administraţie lista ce va fi înaintată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă Instituţională”.

Situaţia la Gorj
Dacă analizăm textul Ministerului Educaţiei, din care am reprodus şi noi informaţia, ar rezulta că nici o unitate şcolară nu îndeplineşte cumulativ condiţia centenarului pe liceu. După informaţiile venite de la alte judeţe, în sensul îndeplinirii criteriilor, ar putea îndeplini criteriul vechimii două unităţi şcolare reprezentative din judeţul Gorj.
Actualul CNTV s-a înfiinţat ca Gimnaziu Real în 1890, şapte ani mai târziu primind denumirea de Tudor Vladimirescu. Liceul de Băieţi “Tudor Vladimirescu” a apărut în 1919 prin transformarea Gimnaziului Real.
Cumulativ, şi cei de la Colegiul Naţional “Spiru Haret” (fosta Şcoală Normală), ar putea îndeplini cumulativ condiţiile legii. Şcoala Normală s-a născut în 1838, a avut perioade lungi de întrerupere a  activităţii, iar din 1919 avem şi o organizare legală la nivel de liceu. În concluzie, ar fi o recunoaştere a activităţii şi renumelui de care se bucură cele două unităţi de învăţământ.