Dezvoltarea competențelor digitale pentru profesorii de la Liceul Tehnologic Bâlteni, prin proiectul Erasmus+ ”I.D.E.A.L”

”I.D.E.A.L-Inclusive and Digital Education for Active Learning”,Nr.2022-1-RO01-KA122-SCH-000076200  este primul proiect Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, domeniul Educație Școlară, pe care Liceul Tehnologic Bâlteni îl derulează în perioada 01.09.2022-31.12.2023.

Proiectul coordonat de doamna profesor Claudia Elena Orzan se adresează unui grup țintă de 12 profesori titulari din învățământul gimnazial și liceal, care vor participa la 3 cursuri de formare.

Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale a cadrelor didactice în domeniile educației digitale și non-formale, în vederea creșterii gradulului de incluziune școlară, a motivației elevilor pentru învățare, obținerii progresului școlar  și dezvoltării dimensiunii europene a școlii.

Al doilea curs de formare din cadrul proiectului, ”Make technology your friend!- Using ICT to engage students in the modern classroom”, a avut loc în perioada 21-25 februarie 2023, în Larnaca, Cipru. La curs au participat alături de profesori din Turcia, Polonia,România, și  4 profesori din cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni:Vuc Adela-Lavinia-profesor limba franceză,Coica Iuliana-Carmen-profesor limba și literatura română,Banța Veronica-profesor limba franceză și Balcanu Carmen-Veronica-profesor istorie.

Tematica cursului a vizat dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor și platformelor digitale în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare, a încurajării învățării prin colaborare ,a îmbunătățirii rezultatelor școlare ți atingerii succesului școlar. Cadrele didactice participante au identificat tehnici de lucru cu elevii, adaptate nevoilor specifice Liceului Tehnologic Bâlteni, au creat resurse educaționale  digitale care să poată fi utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare și și-au îmbunătățit competențele de prevenire a cyberbulling-ului. De asemenea, a fost realizat și un schimb de experiență legat de proiectele Erasmus implementate de participanți și au avut loc dezbateri pe tema diseminării și valorizării acestora.

În plus, cursul a avut și o componentă culturală și interculturală care a vizat dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare, prin explorarea obiectivelor turistice, culturale și istorice din Cipru, componentă materializată într-un proiect digital realizat în echipă.

Considerăm că participarea la cursul de formare ” Make technology your friend!-Using ICT to engage students in the modern classroom”, din cadrul proiectului Erasmus finanțat de U.E,”I.D.E.A.L-Inclusive and Digital Education for Active Learning”, a reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională și personală pentru profesorii Liceului Tehnologic Bâlteni care va conduce la creșterea valorii actului educațional și a dimensiunii europene a școlii.

Prof. Veronica Banța

Proiect Erasmus finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.