De la 1 ianuarie 2012, banii vin la școli

La sfârșitul lunii decembrie 2011 a apărut H.G. 1274 privind  metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012. Fiecare beneficiar al sistemului de învățământ(preșcolar sau elev) aduce școlii între 2000 și 3000 de lei anual, bani din care școlile trebuie să își plătească salariile cadrelor didactice dar și toate cheltuielile de întreținere.

Elevii sunt pentru școli nu doar beneficiarii serviciilor de educație ci și aducători de venituri pentru funcționare
Elevii sunt pentru școli nu doar beneficiarii serviciilor de educație ci și aducători de venituri pentru funcționare

Începând cu 1 ianuarie 2012 s-au produs schimbări importante în ceea ce privește finanțarea școlilor. Astfel, școlile cu personalitate juridică din județul Gorj își vor administra singurele fondurile care vor veni tot prin intermediul bugetelor primăriilor. Standardul de cost pe elev/an  este 2.230 lei destinați salariilor și 264 lei pentru cheltuieli materiale.

Despre finanțarea școlilor
Printre noutățile introduse în acest an de reprezentanții MECTS se află și costul standard per elev. Fără un număr consistent de elevi și preșcolari(minim 18-20 pe clasă în mediul rural), școlilor le va fi destul de greu să acopere toate cheltuielile. Aceste sume avansate de MECTS au iscat  reacția de nemulțumire a sindicaliștilor care consideră aceste fonduri insuficiente pentru condițiile în care funcționează școlile din Gorj. Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, ne-a declarat: „Acești bani nu sunt suficienți pentru o mare parte dintre școlile rurale. Nu s-a ținut cont de toți parametrii și nu s-au analizat toate implicațiile. Avem în Gorj școli care funcționează cu un număr redus de elevi iar aplicarea acestui HG ar putea însemna închiderea lor.”
Justin Sebastian Paralescu, inspector școlar general al județului Gorj, spune că nu există un asemenea pericol și nici un copil sau cadru didactic titular nu va fi afectat. ”Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat-spune Justin Paralescu- se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.
Standardele de cost pe elev/preşcolar/an se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură pe zone geografice. Standardul de cost pe elev/an pentru coeficientul 1 este 2.230 lei. Standardul de cost pe elev/preşcolar/an pentru coeficientul 1 este de 264 lei. ”

Finanțarea din TVA
Conform legii, unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit în termen de 15 zile, la începutul anului bugetar, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit datele comunicate direcţiei generale a finanţelor publice judeţene atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Numărul efectiv de elevi care frecventează unitatea de învăţământ, pe baza căruia se recalculează bugetele, se stabileşte conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Pentru unităţile de învăţământ din zonele izolate în care numărul de elevi este redus, fiind generat de izolare lingvistică, pot fi alocate sume suplimentare.