Cum să conduci inginereşte o primărie

Loading

Aristică Paicu, primarul comunei Băleşti are o viziune original despre modul cum se conduce o primărie. Fost director în carieră, acesta vede totul ca un imens utilaj, la care trebuie să supravegheze cu atenţie fiecare rotiţă în parte, ca rezultanta mişcării acstuia să fie cea bună. Aşa se face că el lucrează pe sistemul şedinţelor operative la început şi sfârşit de program, scheme tehnice şi logice şi continuă monitorizare.

Primaru Aristică Paicu are soluţii pentru lipsa banilor

Aristică Paicu şi-a folosit experienţa de zeci de ani în minerit pentru a face să funcţioneze mecanismul administraţiei publice locale de la Băleşti. Acesta spune că treaba cam şchiopăta când a venit el la primărie, dar acum merge ca unsă: “la început, toată lumea era în letargie, toţi aşteptau să treacă timpul şi spuneau că nu pot face minic în comună, pentru că nu sunt bani. A durat ceva până să-i dezvăţ de aceste metehne, iar acum am ajuns în faza în care fiecare ştie ce are de făcut, ştie că trebuie să dea socoteală daqcă şi cum şi-a rezolvat sarcina şi chiar am ajuns în faza în care fiecare vine cu idea lui, atunci când avem de luat o decizie şi o aplicăm pe cea mai bună. Aşa am ajuns să facem proiecte, să câştigăm finanţări şi să realizăm ceea ce, până acum câţiva ani greu ar fi crezut cineva din primărie că vom reuşi.

Realizări
Comuna are o populaţie de 8800 locuitori distribuiţi în 9 sate: Ceauru, Băleşti, Rasova, Tămăşeşti, Voinigeşti, Tălpăeşti, Stolojani, Găvănesti, Corneşti.
-TOTAL lungimile drumurilor 38,9 km din care: -două judeţene 12,2 km; -naţionale 8,5 km; -comunale 18,2 km.
-Din TOTAL DRUMURI COMUNALE 18,2 km mai sunt de asfaltat 6,2 km.
-Din cele 9 sate sunt alimentate cu apă 3 sate (Ceauru, Băleşti, Tămăşeşti). Restul de 6 sate au prins culuar de finanţare H.G.-577/1997.
-La ora actuală se lucrează la canalizare în satul Ceauru.(OG-7).
Restul satelor au culoar de finanţare pe fonduri externe Măsura 322  P.N.D.R şi guvernamentale (HG-1517/02.12.2009).
Pe fonduri de mediu printr-un proiect  în valoare de 601886,01 s-a reuşit stabilizarea unei alunecări masive de teren ce a afectat drumul din satul Rasova;
Pe fonduri externe PHARE CEZ 2006 s-a reuşit dotarea Serviciului de Salubrizare cu două maşini compactoare (12 t., 10 t. ), cât şi dotarea fiecărei gospodării cu pubele de 120 l iar instituţiile publice cu containere de 240 l.
Valoarea proiectului este de 426.920,54 EURO;
-S-au executat 3 poduri, s-a reparat o punte, s-a construit o punte nouă;
– S-au înfiinţat două asociaţii ale proprietarilor de păduri (Aurul Verde şi Forest Băleşti).
Serviciul de salubrizare s-a extins şi s-a înfiinţat D.U.P. (Direcţia de Utilităţi Publice) întrucât au apărut alte servicii ca: apă, canal, decolmatări, lucrări către populaţie, etc.);
Cantitatea de balast transportată: 19000 mc
15 zile lucrătoare/luna x 7 luni/an=100 zile lucrătoare
Ani de activitate:2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4,5 ani x 100 zile/an=450 zile lucrătoare/4,5 ani
450 zile x 6 curse/zi = 2700 curse
2700 curse x 7mc/ cursa = 18900 mc-19.000mc.
– Asigurare iluminat ornamental de sărbătorile de iarnă;
– Sărbătorirea “Zilelor Comunei Băleşti” 7, 8, 9 SEPTEMBRIE.

Preocupări pentru viitor
-Finanţarea proiectului de amenajare spaţii verzi (parc) care este depus laMinisterul Mediului;
– Finanţarea proiectului “Construire Cămin Cultural” depus la C.N.I. – Am fost înştiinţaţi că proiectul a fost selectat;
– Demararea iniţiativelor de interes local utilizând abordarea de jos în sus a actorilor locali pentru dezvoltarea teoriilor proprii- ÎNFIINŢAREA G.A.L. (Grupurile de Acţiune Locală).
Vizează obţinerea unor fonduri (Axa IV LEADER măsura 431) în funcţie de nevoile zonei prin coparticiparea parteneriatului public, privat si civil.
-După terminarea lucrărilor de canalizare în satul Băleşti vom apela la bugetul local pentru a realiza trotuarul pentru pietoni şi o pistă pentru biciclişti;
-Accesarea de fonduri externe pe Masura 125, care are ca obiective:
-realizarea a 10 km de drumuri de luncă;
– corectarea albiilor unor torenţi atât în fondul agricol cât şi în cel forestier.
– Construcţia unui pod peste râul Jaleş (zona Pătraşcu).