Credite transferabile pentru profesorii din preuniversitar

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP) a anunţat săptămâna trecută lansarea proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar care să permită specializarea reală şi eficientă a profesiilor/funcţiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene.
Obiectivele specifice acestui proiect sunt:I.Restructurarea sistemului de formare continuă prin adaptarea cadrului legislativ la contextul actual care oferă posibilitatea de dezvoltare a carierei didactice cu recunoaşterea competenţelor dobândite prin alte forme de perfecţionare anterioare; II. Dezvoltarea metodologică privind generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile (CPT) pe tot parcursul carierei didactice în concordanţă cu standardele naţionale şi europene III. Instituirea mecanismelor reglatorii privind dinamica profesiilor didactice prin flexibilizarea rutelor de conversie şi perfecţionare în carieră care va creşte autonomia în dezvoltarea personală a cadrului didactic în funcţie de necesităţile personale şi profesionale.