Concursul Naţional al Revistelor Şcolare îşi desemnează câştigătorii judeţeni pe 5 mai 2016

Loading

 

RevisteÎn această săptămână, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj derulează faza judeţeană a Concursului Naţional al Revistelore Şcolare. Publicaţiile care vor intra în concurs trebuie depuse la registratura ISJ Gorj până miercuri, 4 mai 2016, ora 16.00.

Concursul Național al Revistelor Școlare se va desfășura și în acest an în luna mai, urmând ca până iunie să fie alese cele mai bune 80 astfel de reviste din țară. Potrivit profesorului Grigore Alexandrescu, inspector școlar de specialitate și coordonator al acestei competiții la nivel județean,  faza județeană a Concursului Național al Revistelor Școlare se va desfășura la 5 mai.
Concursul Național al Revistelor Școlare este organizat anual și se desfășoară în trei etape: locală, județeană și națională. Etapa locală s-a desfăşurat  în perioada 17 – 26 aprilie, urmând ca revistele selecționate în cadrul acestei etape să fie trimise, cel mai târziu până la data de 4 mai 2016, la Inspectoratul Școlar Județean. Nu există o limită pentru numărul revistelor școlare trimise la faza județeană.
Etapa județeană se va desfășura în data de 5 mai 2016; în cadrul acestei etape vor fi selecționate maxim zece reviste ce vor fi trimise la Palatul Național al Copiilor, până cel târziu la data de 10  mai, pentru faza națională. Până la jumătatea lunii iunie se va stabili un număr de 80 de reviste laureate (40 ale școlilor generale, 40 ale liceelor din toată țara). O parte dintre acestea, în funcție de bugetul alocat și de punctajul obținut, vor avea reprezentanți la faza finală a concursului. Până la data de 15 iunie, titlurile revistelor laureate vor ajunge la inspectoratele școlare județene, care vor anunța elevii.

Potrivit profesorului Grigore Alexandrescu, Concursul naţional al revistelor şcolare are următoarele obiective principale:

-cunoaşterea şi popularizarea la nivel naţional a revistelor concepute şi conduse de elevi;

-evaluarea şi verificarea experienţei în domeniul publicisticii şcolare;

– polarizarea unui număr cât mai mare şi cât mai variat de talente în jurul revistei şcolii;

– formarea la elevi a conştiinţei;

-cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă şi expresivă în limba română;

-educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realităţii, prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist;

-sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor clasice şi moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publicaţii şcolare.

Concursul este organizat anual de Direcţia Generală a Învăţământului Preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu inspectoratele şcolare şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi se  desfăşoară  în trei etape: locală/sector; judeţeană/municipală; naţională.

Pentru mai multă obiectivitate în aprecierea publicaţiilor, juriile tuturor etapelor de concurs vor aplica câteva criterii elementare de selecţie, privind conţinutul şi tehnoredactarea revistelor intrate în concurs:

– adecvarea problematicii la interesele, preocupările şi nevoile grupului receptor;

-oferta conţinutului revistei pentru cunoaşterea istoricului, tradiţiei, iniţiativelor şi acţiunilor care definesc specificul şi personalitatea şcolii respective;

– modul atractiv, ingenios, original de tratare a subiectelor;

-valoarea instructiv – educativă a conţinutului;

-limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei, corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar şi de informare şi formare a sufletului şi a caracterului;

-estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice, inventivitatea şi originalitatea tehnoredactării;

-apariţia ritmică;

-abordarea tradiţiilor zonei; mediatizarea experimentelor naţionale, a personalităţilor locale, cu implicare naţională în istoria şi cultura ţării;

-impactul revistei şcolare în viaţa şi activitatea copiilor de vârstă şcolară;

-cultivarea parteneriatului şcolar; reflectarea problematicii abordate de revistă în media locală şi naţională;

-dimensiunea europeană a conţinutului revistelor şi mesajul intercultural al acestora;

Pe baza acestor criterii, se vor selecţiona 80 de reviste (40 din şcoli generale şi 40 din licee şi şcoli de arte şi meserii), care vor primi titlul de laureat.