Concursul DIVERSITATEA, o şansă în plus pentru viitor şi pentru elevii Gorjului

În perioada 13 ianuarie 2010 – 10 decembrie 2010, se va desfăşura Concursul „Diversitatea – O Şansă în plus pentru viitor, derulat, ca şi în anii trecuţi, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Asociaţia “Divers”. Concursul se adresează în special şcolilor unde există şi elevi aparţinând minorităţii rrome.

Peste 10 şcoli din Gorj ar putea fi antrenate în concursul naţional „Diversitatea”
Peste 10 şcoli din Gorj ar putea fi antrenate în concursul naţional „Diversitatea”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj ne-a prezentat un calendar al acţiunilor ce le presupune acest concurs. Potrivit acestuia, între: 13 ianuarie –15 februarie 2010 – mediatizarea Concursului şi centralizarea înscrierilor, prin inspectorul de specialitate desemnat de comun acord cu Asociaţia Divers a fi coordonator judeţean al Concursului; 16 februarie – 20 martie 2010 desfăşurarea fazei la nivelul unităţii şcolare; 21 martie – 15 aprilie 2010 desfăşurarea fazei la nivel local (între echipele învingătoare din unităţile şcolare din aceeaşi localitate); 17 aprilie 2010 – derularea fazei la nivel judeţean, prin asigurarea sălilor, a diplomelor/a premiilor, cât şi a transportului pentru echipele calificate (din localitatea de reşedinţă la locul de desfăşurare şi retur), prin aportul şcolilor, al Inspectoratelor şcolare, al consiliilor locale / judeţene al sponsorilor etc.); 24 apr – 29 mai 2010 – derularea fazei la nivel naţional, desfăşurată în cinci centre  regionale, organizate de ISJ-urile Suceava, Prahova, Caraş Severin, Cluj şi Tulcea, cu sprijin financiar din partea MECTS. Desfăşurarea fazei naţionale în cele cinci centre regionale (cu acelaşi juriu) permite economisirea cheltuielilor de transport pentru cei 294 de participanţi (ceea ce nu s-ar întâmpla în condiţiile în care toţi participanţii s-ar deplasa într-o singură localitate); 10 decembrie 2010 – Spectacolul – concurs în cadrul Galei (Bucureşti, pentru cele 5 echipe câştigătoare de la faza naţională derulată în cele cinci centre desemnate). Fondurile pentru Gala de la Bucureşti sunt alocate de fundaţia parteneră, co-organizatoare, “Divers”.
Concursul a ajuns la ediţia a IV-a şi se adresează elevilor între 10 şi 16 ani. Echipele sunt formate din câte cinci elevi, indiferent de forma de învăţământ, şi un îndrumător (cadru didactic). Fiecare echipă va avea în componenţă, în mod obligatoriu, fete şi băieţi.Fiecare echipă trebuie să cuprindă elevi reprezentând cel puţin două etnii.
Probele concursului sunt:
Teorie: 1. Istorie, Cultură, Tradiţii; 2. Educaţie civică şi valori
Creativ – Artistic: 1. Proză (teatru, poezie etc.); 2. Vocaţional (dans, muzică, desen etc.)
Potrivit inspectorului şcolar Cristian Gârdu, sunt aşteptate să se înscrie la acest concurs şcolile din judeţ(Ţicleni, Polovragi, Baia de Fier, Bengeşti, Teleşti, Băleşti, Scoarţa) dar şi Şcolile ECATERINA TEODOROIU şi VOIEVOD LITOVOI din Târgu-Jiu.